Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tryck vt-20

Skapad 2020-04-23 12:48 i Resursenhet Pil Uppsala
Varje elev väljer en detalj från en bild,. Arbetet görs med tryck och blyerts teknik, alla detaljerade bilder fogas samman till en helhet.
Grundskola 7 – 9 Bild
Eleverna utgår från en bild, väljer varsin detalj. Arbetar med tryck och blyerts teknik. Allt sammanfogas till en helbild som gruppen arbetat med.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 • få inblick i olika typer av trycktekniker och tryckteknikens betydelse i historien, få se exempel på olika tryck,
 • leta bilder i tidningar för att hitta en bra bild som du sedan själv kan komponera om till tryck,
 • få testa på tekniken högtryck, genom att göra ett linoleumtryck,
 • få lära dig vad de olika redskapen man använder vid linoleum tryck heter,
 • trycka mha tryckfärg och vals,
 • göra en presentation av ditt linoleumtryck på ett sätt som förstärker ditt budskap i bilden,
 • skriva en reflekterande text kring slutresultatet.

Arbetssätt

Vi kommer att prata om hur trycktekniken har påverkat och haft betydelse i historien, om trycktekniken inom konsten, titta på olika bilder och analysera/samtala om dem. Vi kommer att få lära oss om olika trycktekniker och hur de fungerar.

VI kommer att testa på en av teknikerna - högtryck. Var och en får välja en bild utifrån en tidning som de tycker passar att göra om till ett linoleumtryck (högtryck). Det gäller att fundera noga innan man väljer bild. Att göra ett tryck är ganska klurigt, och speciellt detaljer kan vara svårt att göra.

När man valt bild skissar man upp motivet på sin platta och sedan är det dags att börja karva. När trycket är klart så ska det tryckas på papper, och sedan ska varje elev göra en presentation som förstärker det budskap som man vill förmedla med sitt tryck.

Det är viktigt att du hela tiden dokumenterar det som du gjort i din skrivbok! När du är klar ska di skriva en kort sammanfattande text om budskapet i din presentation.

Bedömning

Det färdiga trycket med tillhörande presentation kommer att bedömas, så även tankar, idéer, hantering av material och arbetssätt som sker under lektionerna.

Detta bedöms av mig under lektionstid, men framförallt genom de anteckningar som du kontinuerligt för under lektionerna. Det är viktigt att du själv tar ansvar för att visa mig din arbetsprocess och dina framsteg.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Baskunskaper: Tryck

Nivå 1
Nivå 2
Tekniker
Kan hantera de tekniker som krävs inom området tryck.
Kan hantera de tekniker som krävs på ett fungerande sätt som dessutom visar att eleven behärskar karvningstekniken och själva tryckningen - det innebär att trycket ska ha tydliga och raka kanter, bokstäver ska vara åt rätt håll och trycket ska ha lagom mycket färg så att motivet blir tydligt. Det ska vara tydligt att eleven tänkt igenom vad som ska vara färglagt och vad som ska vara "vitt", dvs vad som ska karvas bort och vad som ska sparas.
Bildval
Genomtänkt val av bild som passar till ändamålet tryck
Lägger ner tid på val av bild och samlar på sig flera olika alternativ för att välja ett som passar det budskap som eleven vill förmedla. Bilden passar för ändamålet tryck och är mer avancerad vilket kräver större precision vid utförandet.
Presentation
I din presentation så visar du att du har en tanke bakom dina färgval och din komposiotion.
I din presentation så visar du att du har en tydlig tanke bakom dina färgval och du kan koppla ihop det med det budskap som du vill förmedla. Din presentation förstärker budskapet och bildar en helhet.
Problemlösning
Du ser problem som uppstår kan med viss handledning lösa dem på egen hand.
Du ser problemen som uppstår, du identifierar dem och har alltid förslag på hur man kan lösa dem. Du löser de flesta problem på egen hand.

Bl
Kunskapskrav i det här arbetsområdet:

Dessa förmågor har du visat under det här arbetsområdet:

E
C
A
,
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
,
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: