Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norrland

Skapad 2020-04-23 13:39 i Ängaboskolan Alingsås
Grundskola F
Vi ska lära oss mer om Norrland. Tillsammans har vi bestämt att jobba i par och att vi ska visa våra kunskaper med en presentation som vi visar för klassen.

Innehåll

Hur?

Vi arbetar i par, väljer ett landskap och gör en presentation.

Vi läser i böcker, på nätet och tittar på film.

 

Vad ska vara med?

Viktiga platser och sevärdheter, städer, berg och vattendrag. Vad som är speciellt och olika traditioner. Hur naturen ser ut.

 

Vi ska kunna:

Beskriva var landskapet ligger.

Namn på några städer, vattendrag och berg.

Beskriva naturen ser ut.

Vad människor jobbar med och kan göra på fritiden.

 

Vi visar vad vi lärt oss:
Genom att visa presentationen och berätta för klassen.

 

Lgr11
Syfte:
utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor,
teorier, metoder och tekniker..

Centralt innehåll:
Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige..
Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. 
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Kunskapskrav:

..Kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet. 

Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt. 

Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: