Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö, Naturvetenskap och Teknik vt 2021

Skapad 2020-04-23 13:57 i Förskolan Eken Östhammar
Miljö, hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik.
Förskola
Vi har valt att jobba utifrån ett årshjul för att säkerställa att barnen får ta del av hela läroplanen under ett år. I april, maj och juni kommer vi att ha fokus på läroplansmålen som handlar om vår miljö, naturvetenskap och teknik.

Innehåll

Syfte:

Se läroplansmål längst ner på planeringen.

Avdelningens mål:

 • Att barnen ska få delta i flera aktiviteter som behandlar hållbar utveckling. 
 • Att barnen ska få använda och fundera kring hur enkel teknik fungerar.
 • Att barnen ska få fundera kring och ta del av av naturvetenskapliga frågor.

Aktivitet/metod

 • Plocka skräp i naturen på utflykter, prata om hållbar utveckling. 
 • Sopsortera och återvinna. 
 • Prata om bilder på naturens kretslopp. 
 • Plantera.
 • Forska kring djur genom att vi har "veckans djur" på samlingen 
 • Titta på insekter som barnen hittar i lupp. 
 • Utföra experiment utifrån förskolans natur - och teknik material.
 • Använda närmiljön för att utforska teknik. 
 • Ha böcker inom fokusområdet tillgängliga för barnen

När? Var? Hur? Varför?

Vi har valt att jobba utifrån ett årshjul för att säkerställa att barnen får ta del av hela läroplanen under ett år. April, maj och juni ska vi fokusera på läroplansmål som behandlar miljön, naturvetenskap och teknik. 

 Aktiviteterna sker i:

 • gruppverksamheten
 • samling
 • utflykter
 • genom spontana samtal och aktiviteter över hela dagen när tillfälle ges.

Aktiviteterna sker således i både storgrupp men oftast i smågrupper för att främja samtalet.

Resultat - hur blev det?

Vi har haft veckans djur på samlingen som varit mycket uppskattat av barngruppen. De har frågat efter det spontant. Vi har lärt mycket fakta.Vi har tillverkat såpbubblor och testat olika "blåsdon". Bubblorna kunde studsa lite med vantar på men gick sönder om man hade bara händer. De äldsta barnen har experimenterat med bland annat magnetism och mikroskop (mer om det i naturgruppens planering). Vi har fortsätt sopsortera och återvinna och pantar flaskor med jämna mellanrum och räknat pengarna vi fått. Vi har bland annat köpt fröer som vi planterat. Vi tittade hur fröerna växte när de planterades och ställdes i fönstret jämfört med fröerna vi placerade i ett mörkt förråd. Varför växte de i fönstret snabbare och mer? Vi har tittat på insekter och pratat om respekten för allt levande.

Vi har ett stort förråd av experiment-material. Vi har pratat om att använda detta men vår egen osäkerhet inför hur man ska göra har lett till att vi inte använt det. Vi beslutar att vi ska ta någon planering till att fördjupa oss testa så vi kan och vågar använda det med barnen. Kanske kan det bli "veckans experiment" framöver?

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Personalen använder reflektionsrutan som enbart är synlig för personalen för denna punkt för att kunna föra arbetet framåt.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: