Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA Sannolikhet 8

Skapad 2020-04-23 14:37 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
Sannolikheten kan berätta vilken chans det är att något bra ska hända eller risken att något dåligt ska ske. Det kan ju vara bra att kunna räkna på på om det är en onödig risk att chansa på en lott?! Och vad är egentligen sannolikheten att få en sexa tre gånger i rad när du spelar fia med knuff? Det kan också vara spännande att kunna räkna ut hur många sätt du kan äta dina två frukostmackor om du kan välja två olika sorters bröd och tre olika pålägg (kaviar, ost, skinka)! Om en dator slumpmässigt väljer mackor och pålägg åt dig - vad är då chansen (risken?) att du skulle få två skink-limpmackor? Är det 100% sannolikt att vi är klara med kapitel innan terminen är slut? 100% sannolikt är det i alla fall att efter våren kommer sommaren!!!

Innehåll

INNEHÅLL/CONTENT

Du lär dig genom att lyssna till lärarledda genomgångar på tavlan och delta i lärorika diskussioner i små grupper samt genom att arbeta med uppgifter i läroboken Matte Direkt 8.

Mycket fokus kommer att ligga på att kunna kommunicera (berätta i tal och skrift) hur du kommer fram till dina svar. 

Vi kommer också att prova på att programmera lite mer i programmet Python. Kan man slå tärning med hjälp av programmering?

  

MÅL/TARGET

MÅL:

Gröna kursen:

Du ska kunna:

 • beskriva vad sannolikhet är
 • göra beräkningar av sannolikheter vid upprepade händelser med hjälp av träddiagram.
 • göra beräkningar av sannolikhet av oberoende och beroende händelser (t.ex. med och utan återläggning)
 • veta hur sannolikhet kan bestämmas utifrån statistik
 • beräkna antal möjliga utfall med hjälp av kombinatorik
 • redovisa HUR du löser ett sannolikhetsproblem: bild (om det passar), ställa upp problemet (kanske med träddiagram?), visa hur du räknar ut det, svara på frågan.
 • bråkform, decimalform och procentform av sannolikhet
 • de fyra räknesätten (som alltid)
 • avrundningsregler (som alltid!)

 

Röda kursen:

Du ska kunna:

 • lösa svårare problem om sannolikhet med t.ex olika typer av diagram
 • lösa svårare sannolikhetsproblem med t.ex. oberoende och beroende händelser med t.ex hjälp av träddiagram
 • förstå vad tecknet ! (fakultet) betyder i matematiken och hur det används i kombinatoriken 

 

Begrepp du behöver:

Sannolikhet, händelse, chans, risk, komplementhändelse, slump och slumpförsök, gynnsamt utfall, möjligt utfall, relativ frekvens, upprepade händelser, träddiagram, kombinatorik.(Ord som är bra, men inte ett måste att kunna just nu: oberoende händelse, beroende händelse,  likformig sannolikhetsfördelning,  multiplikationsprincipen, fakultet)

   

MATERIAL/RESOURCES

Matte Direkt 8 - kapitel och läxor

Anteckningar från genomgångar och exempel från lektioner (t.ex. "Nyckeln"/Rosa boken)

NOMP - uppdrag och utmaningar

Delavstämning via Diagnos

Pythonprogrammering med hjälp av repl.it

 

 

BEDÖMNING/ASSESSMENT

Jag bedömer hur du resonerar under gemensamma arbetsuppgifter.

Jag bedömer hur du utför en matematisk undersökning av sannolikhet (tärningsslag)

Jag bedömer hur du försöker ta dig an nya problem som att t.ex. programmera i Python (Jag bedömer dock inte hur bra du lyckas programmera)

Prov på kapitlet 

Uppgifter

 • Prov: Ma - Sannolikhet

 • MA-Läxa v.20 Gröna sidor klara (inte sista uppslaget m programmering) + Ta med laddad dator!

 • Läxa: Ma - repetition 22

 • MA-Läxa v.18 Klar tom s.215 samt gärna Repetition 21

 • MA-Läxa v.18 Klar tom s.215 samt gärna Repetition 21

 • Läxa: matematik v 16 - NOMP

 • Matematik - lektion månd 30/3

 • Läxa: test på 4 räknesätten

 • Läxa torsd 23/4: Ma - Repetition 21 + NOMP-utmaning

 • Läxa: Ma - repetition 22

 • Läxa: Ma - Repetition 21

 • Prov: Ma - Sannolikhet

 • MA-Läxa v.20 Gröna sidor klara (inte sista uppslaget m programmering) + Ta med laddad dator!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: