Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gympa - Hela havets stormar

Skapad 2020-04-23 15:08 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
En lek av ett gympa-pass.

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Barnen tycker om att ha dansstopp och förstår hur det går till. I hela havets stormar är en annan variant och istället för springa och ställa sig på en ring när musiken pausas så ska man sätta sig på en stol. Detta har de koll på.  

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade målet/målen:

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

 Vänta på att musiken ska pausas.

Tålamod och heja på kompisarna som är med i leken och inte åkt ut. 

Peppa kompisarna gör en glad.  

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Genomförande: Vi delar upp barngruppen i halvgrupp ca 7-10 barn. Haft dansstopp innan denna aktivitet. Tar fram varsin stol till dem som är med. Vi frågar vad dem tror vi ska göra med dem? Frågar vad dem ska göra när musiken pausas. Vi förklarar för barngruppen precis vad som ska göras. För varje gång musiken pausas tas det veck en stol vilket leder till att en åker ut varje runda också som kan heja på dem andra.

 

Material: Gympasalen, stolar, musik, högtalare. 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: