Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: English Speaking Countries

Skapad 2020-04-23 15:07 i Gränbyskolan Uppsala
Grundskola F Engelska
Presentations about English speaking countries.

Innehåll

 

Presentations

  • ·         You will be given an English speaking country to talk about
  • ·         The presentation will be done as an individual assignment
  • ·         The presentation should be about 5 minutes long

 

If you want you can use power-point or pictures to illustrate. Do not use a prepared longer text, you are allowed keywords only (stödord). We want to hear you speak. If you need help, please ask about words, pronunciation and so on before it is time to present. Prepare and practice at least once, so you feel confident. 

 

Your presentation should include

  1.  Facts about your country:

Examples of things to talk about:

·         Basic facts: population, government, export/import, climate, currency etc.

·         Major tourist attractions

·         History

·         Traditional food

·         School system

·         Culture: music, literature, famous people, behavior, spare time activities

·         Differences and similarities if you compare to Sweden

·         Dialect, difference between UK/US English

·         Eventual social problems

·         Sports

·         Arts

·         Fauna/flora

  • ·         Other

 2. Two questions about your presentation that you can ask you classmates to make sure they have listened.

 

 

Presentations should be held on the 14th of May

Matriser

En
Engelska: Muntlig framställning

F
E
C
A
Variation
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat,
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat,
Begriplighet
begripligt
relativt tydligt
tydligt
Sammanhängande
relativt sammanhängande.
relativt sammanhängande.
sammanhängande.

En
Engelska: Diskutera & jämföra

F
E
C
A
Diskutera
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används,
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används,
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används,
Jämföra
och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

En
Engelska: Källor

F
E
C
A
Välja & använda material
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: