Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 3- Mars 2020

Skapad 2020-04-23 16:09 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Matematik årskurs3
Grundskola 3 Matematik
Du kommer att lära dig mer om uppställning i addition och subtraktion samt få en bättre taluppfattning i tal upp till 100000. Du kommer att lära dig mer om tal i bråkform samt multiplikation och division.

Innehåll

På vilket sätt kommer du att få arbeta med detta?

 • Gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter. 
 • Du kommer att arbeta enskilt och i par i olika matteuppgifter
 • Du kommer att arbeta med matematikboken 3A kapitel 6, 3B kap 7 och 8.
 • IKT /media: Bingel

När du arbetar med det här områdena får du lära dig:

 • Tal i bråkform
 • Överslagsräkning och avrundning
 •  Positionssystemet 0-100000
 • Addition och subtraktion: strategier i talområdet 0-100000 samt uppställningar.
 •  Använda miniräknare
 • Metoder för att räkna multiplikation och division med papper och penna.
 • Välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika textuppgifter.
 • Se samband mellan division och multiplikation.

Följande begrepp ska du kunna efter avslutat område:

 • avrunda
 • positionssystem
 • talsort
 • strategi
 • talföljd
 • tallinje
 • faktor
 • produkt
 • täljare
 • nämnare
 • kvot

Hur blir du bedömd?

 • Vi  bedömer dina kunskaper om matematiska begrepp, användandet och förmåga att resonera om hur begreppen hänger ihop.
 • Vi  bedömer hur du löser matematiska problem och vilka metoder du använder.
 • Du  har möjligheter att visa dina kunskaper på matematiklektioner, vid eget arbete, genomgångar, test och vid praktiskt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: