Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No. Årstider, djur och natur - växter

Skapad 2020-04-23 17:12 i Gnarps skola Nordanstig
Årstider, djur och natur
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska Bild Svenska som andraspråk
Årstider, djur och natur

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att du ska:

 • Utveckla kunskaper om årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Utveckla kunskaper om olika djur och växter och hur de anpassar sig till olika årstider.
 • Utveckla din förmåga att dokumentera dina undersökningar med text och bild.

 

    Centralt innehåll

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Djurs och växters anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

   Så här kommer vi att arbeta

 • Gemensamma genomgångar och presentationer.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Läsa och skriva enkla faktatexter både digitalt och att skriva med pennan. 
 • Ser filmer om olika årstider, djur och växter.
 • Eleverna arbetar enskilt och kooperativt. 

  

   Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att delta i gemensamma diskussioner.
 • Din förmåga att förklara begrepp inom arbetsområdet.
 • Din förmåga att kunna följa en instruktion.
 • Din förmåga att dokumentera dina undersökningar samt att berätta om dina undersökningar.
 • Din förmåga att skriva en enkel faktatext med hjälp av en stödstruktur, ex genom VÖL- schema.

 

    Så här får du visa dina kunskaper:

 • Hur du arbetar under lektionerna.
 • Din förmåga att framställa elevnära texter om årstider, djur och växter.
 • Muntlig redovisning enskilt och i grupp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl SvA
Årstider, djur och natur

Årstider, djur och natur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Årstider
Du kan namnge våra fyra årstider.
Du kan berätta om de fyra årstiderna med hjälp av bilder.
Du visar god förståelse för årstidsväxlingar och använder dig av fakta och begrepp. Du kan se och förklara samband så att det blir tydligt för andra.
Djur och växter
Du kan namnge några vanliga djur och växter i närområdet.
Du kan berätta om några vanliga djur och växter i närområdet.
Du visar god förståelse för några djur och växter i närområdet, du använder dig av fakta och begrepp. Du kan se och förklara samband så att det blir tydligt för andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: