Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1

Skapad 2020-04-23 17:41 i Gnarps skola Nordanstig
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är viktigt för vårt välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse under uppväxtåren har stor betydelse för om du blir fysiskt aktiv senare i livet.
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa årskurs 1

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll.

Konkretisering av målen

 • Prova på nya och gamla lekar ute och inne.
 • Träna dig på att röra dig till musik och rytmer i lek och dans.
 • Använda kroppen och röra dig på olika sätt tex träna grundrörelser som krypa, åla, gå, springa, hoppa, klättra, genom lekar och genom att använda olika redskap.
 • Leka tillsammans med andra, träna dig på att samarbeta med andra i bollspel och andra ”lagidrotter”.
 • Träna dig på att förstå en enkel instruktion och följa regler vid lek och spel.
 • Bekanta sig i närområdet - runt skolan
 • Uteaktiviteter under årstid vinter  

 

Under åk 1 kommer vi att bedöma din förmåga att:

Samarbeta och utföra olika lekar.

Anpassa dina rörelser till aktiviteten.

Delta i lekar, dans/rörelser och spel och följa dess regler.

Orientera dig i närmiljön

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: