Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP delprov B + C- LÄSA & LYSSNA + SKRIVA(2020)

Skapad 2020-04-23 20:27 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 9 Engelska
De nationella proven är så kallade proficiency tests, vilket innnebär att de har som syfte att pröva och ge en bild av din allmänna språkfärdighet i engelska, oavsett var, när och hur denna färdighet uppnåtts. Provet innehåller uppgifter av olika karaktär och med varierande svårighetsgrad. Den avsatta tiden att genomföra respektive prov bestäms på basis av erfarenheter från utprövningar, så att du ska ha gott om tid att lösa uppgifterna.

Innehåll

Delprov B1 - READING (LÄSA)

 • Reading innehåller tre uppgifter som på olika sätt prövar din förmåga att läsa och förstå texter av skilda slag. (90 min)

Delprov B2 - LISTENING (LYSSNA)

 • Listening består av tre uppgifter som på varierade sätt fokuserar på din förmåga att lyssna och förstå olika typer av talad engelska i dialog- eller monologform. (50 min)

Delprov C - WRITING (SKRIVA)

 • I denna deluppgift så ska eleven visa sina kunskaper i skriva en text, följa instruktioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9

Matriser

En
NP delprov B1 - LÄSA (55p)

F
E
D
C
B
A
LÄSA
0%-32% 0-18
33%-52% 19-29
53%-65% 30-36
66%-81% 37-45
82%-90% 46-51
91%-100% 52-55

En
NP delprov B2 - LYSSNA (37p)

F
E
D
C
B
A
LYSSNA
0%-32% 0-12
33%-52% 13-19
53%-65% 20-24
66%-81% 25-30
82%-90% 31-33
91%-100% 34-37

En
NP delprov C - SKRIVA

Rubrik 1

F
E
C
A
Aspekt 1

En
NP delprov B + C- LÄSA & LYSSNA Sammanslaget resultat och betyg.

Rubrik 1

F
0-29
E
30-48
D
49-60
C
61-76
B
77-83
A
84-92
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: