Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöar och vattendrag

Skapad 2020-04-23 22:14 i Karlbergs skola Stockholm Grundskolor
Arbetsområde om Sjöar och vattendrag utifrån Koll på NO, åk4.
Grundskola 4 Biologi
Har du någon gång badat i en sjö? Då kanske du har tänkt på hur det såg ut runtomkring. Kanske såg du till och med en fågel eller fisk. I det här kapitlet ska vi lära oss om våra sjöar och vattendrag, och om de som bor där.

Innehåll

Syfte

Syftet med kapitlet är att eleverna ska känna till olika typer av sjöar vi har i vårt land. De ska kunna namnen på vanliga fiskar, fåglar och insekter som lever i och kring sjöar. Eleverna ska med hjälp av exempel kunna förklara vad som menas med näringskedjor. De ska även känna till groddjurs livscykel. De ska dessutom kunna förklara och förstå hur människan kan påverka livet i en sjö.

 

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • kunna ge exempel på några olika typer av sjöar i Sverige.
 • känna till namnet på några fåglar vid vattnet, några fiskar och några vattenlevande insekter. 
 • veta vad som menas med en näringskedja och kunna ge exempel på en näringskedja som finns i en sjö.
 • veta hur en groda utvecklas från rom till vuxen.
 • kunna ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa faktatexter och bearbeta dem
 • Se filmer
 • Skriva och dokumentera
 • Lyssna till lärares genomgångar
 • Diskutera och resonera kring det vi lärt oss muntligt och skriftligt
 • Arbeta i arbetsboken Koll på NO
 • Digitalt på elevspel.se

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • hur du samtalar och diskuterar
 • hur du använder ord och begrepp som hör till ämnet
 • hur väl du kan beskriva och förklara
 • hur du kan läsa faktatexter och använda kunskapen när du besvarar frågor och beskriver begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
"Sjöar och vattendrag" Åk 4

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Typer av sjöar
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Jag kan med stöd av vuxen förklara skillnaden mellan en näringsrik och en näringsfattig sjö samt ge exempel på minst en av dessa sjötyper.
Jag kan på egen hand förklara för en kompis vad det finns för skillnader mellan en näringsrik och en näringsfattig sjö samt ge exempel på minst två av dessa sjötyper.
Jag kan utvecklat förklara skillnaden mellan en näringsrik och en näringsfattig sjö samt kunna placera och beskriva de tre sjötyper vi arbetat med.
Näringskedjor
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Jag kan med stöd av en vuxen förklara vad en näringskedja är och ge enkla exempel på djuren i en näringskedja.
Jag kan förklara för en kompis vad en näringskedja är samt ge exempel på djursorterna i en näringskedja.
Jag kan i flera steg förklara vad en näringskedja är och namnge olika djur vilka kan bilda en näringskedja.
Insekter och smådjur
 • Bi  4-6
Jag kan ge exempel på minst två vattenlevande smådjur och berätta någonting om dem.
Jag kan ge exempel på minst tre vattenlevande smådjur och berätta var de bor, hur de andas eller om de är köttätare eller växtätare.
Jag kan ge exempel på minst fyra vattenlevande smådjur och berätta var de bor, hur de andas och om de är köttätare eller växtätare.
Groddjur
 • Bi  4-6
Jag kan med stöd av en vuxen berätta om grodans livscykel.
Jag kan förklara för en kompis vilka steg som finns i grodans livscykel och ungefär i vilken ordning de kommer.
Jag kan förklara vilka steg som finns i grodans livscykel, i vilken ordning de kommer och minst en sak som händer i varje steg.
Människans påverkan
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Jag kan med stöd av en vuxen berätta om minst ett sätt människan kan påverka naturen på.
Jag kan berätta för en kompis om minst två sätt människan kan påverka naturen.
Jag kan berätta om tre sätt människan kan förstöra naturen och hur detta går till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: