Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola Teknik åk8 - Uppfinningar

Skapad 2020-04-23 23:33 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Eget arbete om uppfinning
Grundskola 7 – 8 Teknik
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I arbetsområdet ”Uppfinningar” ska du få sätta dig in i en valfri teknisk lösning som du presenterar muntligt med hjälp av ett presentationsprogram i större grupp!

Innehåll

Undervisande lärare:

NN

 

Mål:

I det här arbetet förväntas du söka information om en valfri uppfinning individuellt eller i grupp om 2 personer, sätta samman informationen i ett presentationsprogram (förslagsvis PowerPoint) på din iPad eller Chromebook och presentera uppfinningen muntligt inför helklass (gärna med rekvisita) i ca 10-15 minuter.

Informationssökningen kan förslagsvis innebära att du försöker besvara frågorna nedan, och därefter arbetar om innehållet för att få en bra presentation:

Beskrivning:

 • Vad gör uppfinningen (vilket problem löser uppfinningen)?
 • Hur fungerar uppfinningen?
 • Namn på komponenter i systemet? Bild? Ritning? Gif?
 • Hur samverkar komponenterna?
 • Finns det andra liknande lösningar på problemet? Skillnader?
 • Är uppfinningen beroende av andra systemför att kunna fungera,
  såsom elektricitet, värme, transport, information...
 • Vilket material innehåller eller är uppfinningen gjord av? Varför?

Drivkrafter

 • Vad heter uppfinnaren?
 • När uppfanns uppfinningen?
 • Hur och var lever uppfinnaren?
 • Hur ser samhället ut när uppfinningen kom till?
  Ex krig, ekonomi, politik, tillgång till elektricitet...
 • Vilka behov och drivkrafter ligger bakom uppfinningen?
 • Hur har uppfinningen förändrats över tid?
 • Hur skulle uppfinningen kunna förbättras?

Konsekvenser

 • Hur påverkas miljön av uppfinningen? (vid tillverkning, användning, avfall)
 • Hur påverkas individer av uppfinningen? (fördelar och nackdelar)
 • Hur påverkas samhället av uppfinningen? (fördelar och nackdelar)
 • Bidrar uppfinningen till en hållbar utveckling? På vilket sätt?

 

 

Tidsplanering:

 

 

9A

Måndag 90

Torsdag 50

Fredag 50

16

13/4 Påsklov

16/4 Introduktion teknikuppgift

17/4 Signalsystem

17

20/4 Signalsystem / Faktasök

23/4 Signalsystem / Faktasök

24/4 Vikarie PROV

18

27/4 Faktasök

30/4 Faktasök

1/5 1:a maj

19

4/5 Faktasök

7/5 Faktasök

8/5 Presentation

20

11/5 Presentation

14/5 Presentation

15/5 Presentation

21

18/5 Bygga

21/5 Kristi Himmelsfärd

22/5 Lov

22

25/5 Bygga

28/5 Redovisa bygge

29/5 Redovisa bygge

23

1/6 Allra sista NO-lektionen

4/6 Elevens val

5/6 Elevens val

 

 

Litteratur/källor:

Efter behov och individuellt val men förslagsvis:

https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/100-innovationer/

Böcker: Så funkar det, 33 uppfinningar,

 

Arbetsform:

Individuellt arbete eller grupparbete med 2 personer på iPad i presentationsprogram, förslagsvis PowerPoint

 

Bedömning:

Muntlig redovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Åsö grundskola Teknik åk7-9

E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Material & deras användning
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: