Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkning och repetition

Skapad 2020-04-24 09:24 i Länna skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 6 Matematik
Under läsårets sista arbetsområde ska du få tillfälle att repetera den matematik du lärt dig hittills i skolan, och öva på grundläggande räkning.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v. 17 - v. 23

Förmågor

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik
 • använda matematiska begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer
 •  

Vad ska jag lära mig?

  • Avrundning och överslagsräkning 
  • De fyra räknesätten, träna på uppställningar och på huvudräkning
  • Räkna med negativa tal
  • Använda parenteser i olika beräkningar
  • Lösa ekvationer 
  • Procenträkning  

Vi kommer huvudsakligen att jobba med innehållet i kapitel 7: Räkning i Pixel 6B. 

Hur ska jag visa det? 

Du bedöms på de kunskaper du visar vid:

 • Arbetet under lektioner
 • Diskussioner i helklass eller i smågrupper
 • Skriftliga uppgifter som görs under lektionerna
 • Avslutande NP- liknande prov

   

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Genomgångar
 • Jobba med utvalda delar ur matteboken: Pixel 6B
 • Diskussionsuppgifter i par, grupp eller helklass
 • Olika mattespel där ni får träna taluppfattning och beräkningar

Uppgifter

 • Ma-lektion måndag 11 maj

 • Ma-lektion måndag 4 maj

 • Ma-lektion måndag 27 april

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: