Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

planering Sköldpaddor

Skapad 2020-04-24 09:42 i Skärgårdsstads förskola Österåker
Förskola
Mall för planering

Innehåll

Planeringsmall- Tallsättra och Skärgårdsstads förskolor

 

Varför

Läroplansmål

 

 Barnen i förskolan ska inte bli ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Därför ska undervisningen var saklig, allsidig och icke-konfessionell ( Lpfö 18, s. 6). 
utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer så som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. (Lpfö 18, s. 9).

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra ( Lpfö 18, s. 14).

 

...förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp...(Lpfö 18, s. 13).

 

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

Vi kommer att undervisa första veckan med teori där vi har sköldpaddor i fokus. Vi kommer tillsammans med barnen räkna antal sköldpaddor och mäta och jämföra hur stort samt en liten sköldpadda kan bli i förhållandet till barnen. Vi kommer prata om hållbar utveckling och hur skräp i naturen kan påverka sköldpaddorna i havet. Ger exempel med plastpåsar och maneter som de äter. Vi kommer prata om vad en sköldpadda äter och vart de bor och titta på filmsnuttar när de kläcks ur äggen och försöker ta sig till havet. Vi kommer lära barnen takk ( sköldpadda). Och måla teckningar på sköldpaddor.

Andra veckan kommer vi att konstruera sköldpaddor där vi ska fokusera på en färg(grön) då vi märkt att vissa barn behöver lära känna en färg i taget.

tredje veckan har vi reflektion med barnen.

Var

(rum, plats, situation)

Livbojen på projektorn och med barnen.

Hur ( metod)

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

Jag kommer ta fram fakta och ha bilder och filmer som stöd för att få barnen att vilja lära sig mer. Jag kommer att låta barnen aktivt delta och vara med och mäta, räkna och prata om det jag tar fram på projektorn. Vi kommer sitta tillsammans på golvet och låta barnen få ta fatt i undervisningen på ett nyfiket sätt. Vi kommer prata om färgen grön då det är vad barnen associerar att sköldpaddor har på sitt skal. 

När

Tid för genomförande

Förmiddagen mellan 0930-1030

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

Nathalie undervisar medan vikarier stöttar upp gruppen.

Reflektion

(reflektion kring ovanstående frågor, utvärderande, utvecklingsfokus)

 

Matriser

Ej namngiven

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: