Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna

Skapad 2020-04-24 09:49 i Duveds skola Åre
Grundskola 6 Religionskunskap Svenska
Tro: subst. 1. förmodan, antagande, förmenande 2. tillit, tillförsikt, tilltro, förtröstan, förtroende, lit; mening, åsikt, uppfattning, övertygelse, ideologi 3. religiös förtröstan, religiös övertygelse, religiositet, gudsförtröstan; troslära, bekännelse, religion, lära, konfession, trosuppfattning, livsåskådning 4. trofasthet, trohet Vi kommer i detta arbetsområde lära oss om de 5 världsreligionerna

Innehåll

 

Förväntat resultat:

Efter detta arbetsområde förväntas du:  

  • ha kunskaper om några heliga platser/rum, ritualer, och levnadsregler som hör till världsreligionerna och kunna se likheter/skillnader dem emellan
  • kunna använda tillhörande begrepp på ett fungerande sätt
  • kunna redogöra för några kristna högtider och traditioner
  • kunna redogöra för hur kristendomen och dess traditioner påverkar vårt samhälle
  • kunna redogöra hur sambandet mellan religion och tro påverkar människors sätt att leva och deras handlingar.
  • kunna resonera och reflektera över moraliska frågor inom världsreligionerna och vad gott respektive ont de kan innebära
  • ha kunskap om olika religiösa livsfrågor och kunna reflektera över vad de kan betyda för olika människor och samhället som helhet 

Examinationsuppgifter

Till varje religion kommer examinerande lärare att bedöma dina anteckningar. I slutet av detta arbetsmoment kommer du att få jämföra världsreligionerna i en skriftlig uppgift.

 

Bedömning

Se matris

 

Undervisning

Vi kommer att använda oss av boken “Upptäck religion”, Inläsningstjänst och titta på filmer. Vi kommer att jobba enskilt och i grupp.

 

 

Matriser

Re Sv
Religion år 6

E
C
A
Grundläggande kunskaper och resonemang
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Användandet av begrepp
Eleven använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Samband
Eleven visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Kristendomens påverkan på vårt samhället
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Resonera och reflektera om olika religioners betydelse för människor
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Resonera och reflektera om moraliska frågor
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Källor och informationssökning
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Kombinera text och bild
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: