Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv år 9: Möss och människor - att läsa och analysera en klassiker

Skapad 2020-04-24 10:02 i Kärlekens skola Halmstad
I undervisningen i svenska och svenska som andraspråk ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
I undervisningen i svenska ska du möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Du ska också kunna urskilja texters budskap och tema, samt deras syften, avsändare och sammanhang. Vi kommer under några veckor att tillsammans läsa boken "Möss och människor" skriven av John Steinbeck för att du ska få träna på ovanstående förmågor.

Innehåll

Syfte:

 Du ska utveckla din förmåga:

 • att arbeta med olika lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter.
 • att resonera kring texters budskap och tema, samt deras syften, avsändare och sammanhang
 • att läsa skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider och från övriga världen.
 • att läsa skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor, samt kunna identifiera de historiska och kulturella sammanhang som verket har tillkommit i.
 • att reflektera över och samtala kring texter

Mål:

När arbetet är klart ska du kunna:

 • reflektera skriftligt kring texten utifrån givna frågeställningar, till exempel kring handling, tema och budskap
 • reflektera kring texten utifrån egenvalda citat.
 • göra kopplingar till människors villkor, samt identifiera de historiska och kulturella sammanhang som verket tillkommit i
 • delta i ett samtal om en skönlitteratur.

 

Examination/bedömning:

Dina kunskaper kommer att bedömas genom:

 • ditt deltagande i samtal/diskussioner
 • din avslutande text om bland annat handling, tema och budskap

 

 

 

Matriser

Sv SvA
Möss och människor

F
Når ännu inte kunskapskraven för betyget E.
E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av textens innehåll med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av textens innehåll med relativ god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse
Tolka och resonera
Utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor kan eleven tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk
Utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor kan eleven tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk
Utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor kan eleven tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna, eller är dolda, i olika verk
Historiska och kulturella sammanhang
Eleven kan till viss del dra slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan relativt väl dra slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan väl dra slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till till texttyp, språkliga normer och strukturer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: