Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria modersmål thailändska

Skapad 2020-04-24 10:13 i Hagagymnasiet Borlänge
Grundskola 7 – 9 Modersmål
I arbetsområde kommer vi att arbeta med språkhistoria av sitt modersmål, vi kopplar ihop historia och nutids.

Innehåll

 

 

 Syfte

Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att skriva på modersmålet.

 

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

– reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 

Centralt innehåll

 

Läsa och Skriva 

– Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 

Tala, lyssna och samtala

– Muntligt berättande för olika mottagare.

 

Kultur och samhälle

– Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

– Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

 

Arbetssätt

Lektion 1

- Läsa en text om språkhistoria och vikten om just språk.

         : I texten läser vi info hur språket förändrades och utvecklades.

         : I vilka länder används språket.

         : Vilka nya ord som tillkommit och vilka gamla ord som försvunnit.

         : Varför läser man detta språk.

-Efter texten kommer eleverna arbeta med läsförståelse ( frågor, synonym, ordspråk och glosor).

-Hemma får eleverna förberedda skriftlig " Varför läser jag modersmål? min historia ".

          Exemplet:

               : Jag ( namn, ålder)

               : Min familj

               : Vem använder modersmålet i min omgivning.

              : När och hur mycket pratar jag modersmål.

              : Hur mycket används modersmål i hela världen, kända personer.

              : Varför är modersmål viktig för dig.

              : Vad händer om tio år- använder jag modersmål då?

Lektion 2

- Eleverna berättar sina uppgift och en gemensam diskussion inleds.     

Matriser

Ml
Modersmål Åk 9 Borlänge

E
C
A
Skriva
Du kan skriva olika texter med ganska tydligt innehåll och ganska varierat språk. Du använder vardagsord och ord som hör ihop med det du skriver om.
Du kan skriva olika texter med tydligt innehåll och varierat språk. Du använder vardagsord och ord som hör ihop med det du skriver om.
Du kan skriva olika texter med mycket tydligt innehåll och mycket varierat språk. Du använder vardagsord och ord som hör ihop med det du skriver om.
Du kan anpassa innehållet och språket i dina texter på et enkelt sätt så att det fungerar ganska bra för de som ska läsa
Du kan anpassa innehållet och språket i dina texter på ett utvecklat sätt så att det fungerar bra för de som ska läsa.
Du kan anpassa innehållet och språket i dina texter på ett välutvecklat sätt så att det fungerar mycket bra för de som ska läsa.
Samtala, Kultur och Samhälle
Du kan diskutera på ett enkelt sätt olika frågor om samhället och andra saker som hör ihop med ditt modersmål och områden där det talas.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt olika frågor om samhället och andra saker som hör ihop med ditt modersmål och områden där det talas.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt olika frågor om samhället och andra saker som hör ihop med ditt modersmål och områden där det talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: