Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillsammans för hållbarhet

Skapad 2020-04-24 11:45 i Ängslyckans förskola Helsingborg
Förskola
Elinebergs förskolor arbetar med fokus på målet “Barn är delaktiga och har inflytande i sitt lärande". Genom att ständigt ha läroplan, barnkonventionen och de globala målen i våra tankar skapar vi förutsättningar för projektarbete där barnens inflytande och delaktighet verkligen får utrymme. För oss är det på riktigt.

Innehåll

Bakgrund

På Gullvivan har vi under inventeringsperioden fått syn på barnens intresse för hur vi tar hand om vår värld - natur, djur samt insekter och skräp. Barnen ser skräp och djur överallt. Barnen leker djur. Barnen har frågor kring skräp, återvinning och nedbrytning.

 
Syfte

Förståelse för kretslopp, hur vi tar hand om vår värld och hur vårt sätt att leva kan påverka vår värld i framtiden.

 

Hur?

 • Individanpassa undervisningen efter barnens olika behov.
 • Vi lyssnar, ställer frågor, samtalar, skapar möjlighet till lärande och utmanar i undervisningen.
 • Projektet ska genomsyra lärmiljön och vara levande under hela dagen.
 • Projektet skapar en samverkan med hemmet.
 • Vi använder oss av återbruksmaterial.
 • Vi använder oss av multimodala verktyg genom Skräphjälten och Skräpskurken. Vi utmanar även normkritiskt.

 

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation genom:

 • Unikum genom lärloggsinlägg på gruppens process.
 • reflektion tillsammans med barnen. Vi ger tillbaka foton och film på olika sätt för att leda vidare projektet.
 • reflektionsvägg.
 • digitala verktyg genom att barnen har en egen lärplatta att dokumentera med. Vi kommer fortsätta att utveckla att reflektera med olika appar.

 

 

Vilka begrepp använder vi?

Källsortera: Glas, metall, mjukplast, hårdplast, batterier, kartong, matavfall. Pet-flaskor

Återvinning: Källsorteringcentral

Kretslopp: Nedbrytning - Förmultning. Matavfall

Odla: Plantera, Frö, jord, vatten, sol, kompost

Olika arter: Djur, insekter och växter. 

 

 

Vi kopplar vårt projekt till vetenskap:

Normkreativitet i förskola

 

Håll Sverige rent

 

Globala mål

 

 

Hur ska vi utvärdera?

Halvårs utvärdering i januari 2021.

Helårsutvärdering våren 2021.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: