Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ledarskap

Skapad 2020-04-24 11:48 i Storkskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 0 Idrott och hälsa
Ledarskap Vi lär oss om ledarskap och tränar på att vara ledare genom att planera en lektion och utför den.

Innehåll

 

Under några lektionstillfällen kommer du arbetar i grupp på tre och planera lektion för åk 2-5. 

Tillsammans med läraren kommer du diskutera planeringen och kunna finslipa den. .

 

Jag bedömer:

Din förmåga att kunna planera, leda och utvärdera lektionen.

-att planera en lektionsaktivitet med tanken på syftet, innehåll, utövarna, material och tiden.

-att leda andra med tanke på att vara tydlig, anpassa under lektionens gång till behov och förändringar.

-att kunna utvärdera dig själv och ditt ledarskap.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
ledarskap åk 7-9

Når ej målen för arbetsområdet. Insats krävs
>Nivå 1
Godtagbar förmåga.
>Nivå 2
God förmåga.
Nivå 3
Utvecklad förmåga.
Hälsa och livsstil
-Mål och planering för träning
Du har ännu inte grundläggande kunskaper inom området.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Du kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
-Fysisk förmåga
Du har ännu inte grundläggande kunskaper inom området.
Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
- Förebygga skador
Du har ännu inte grundläggande kunskaper inom området.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: