Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO

Skapad 2020-04-24 12:39 i Hammars grundsärskola Kristianstad
Denna PP behandlar området energi och miljö. Det är en fortsättning på tidigare arbete om källsortering och återvinning.
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen
Undersökningar kring verksamheter i närsamhället vecka 17 - 23.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Verksamheter i närsamhället som rör naturvetenskap, till exempel odling, djurhållning och olika former av tillverkningsindustri. Deras betydelse för elevens dagliga liv.
 • Fältstudier, experiment och sorteringar. Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.

Förmågor att utveckla

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning,
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Syfte 

Genom undervisningen i de naturorienterande ämnena ska eleverna utveckla kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och mönster. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla nyfikenhet på och intresse för de sammanhang och fenomen i naturen som hela tiden påverkar miljön och allt levande. 

 

Arbetssätt

Vi kommer att diskutera, se filmer, titta på givna källor på nätet, utföra undersökningar och experiment samt dokumentera vårt arbete. 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i hur du hämtar information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och hur du resonerar om informationens användbarhet.

Du kommer även bli bedömd i hur du genomföra enkla undersökningar och sorteringar samt hur du dokumenterar ditt arbetet och dina resultaten.

Hur du använder ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser blir du också bedömd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  1-6
 • Verksamheter i närsamhället som rör naturvetenskap, till exempel odling, djurhållning och olika former av tillverkningsindustri. Deras betydelse för elevens dagliga liv.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: