Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter och rörelse

Skapad 2020-04-24 12:53 i Kareby skola Kungälv
Krafter och rörelse i vår vardag
Grundskola 6 Fysik
Kraft är något som behövs för att ett föremål ska ändra form eller rörelse. I vardagen möter du krafter när du förflyttar något föremål eller dig själv. Man brukar rita krafter som pilar, och mäter dem i enheten Newton (N). Gravitationskraften är jordens dragningskraft och det är en kraft som håller kvar oss människor och allt annat som finns på jorden. Gravitationen blir större om massan är stor och avståndet kort.

Innehåll

Det här ska vi göra

Vi ska arbeta med

 • rörelser
 • krafter 
 • olika fysikaliska begrepp
 • systematiska undersökningar
 • dokumentera
 • se på filmer
 • läsa faktatexter och arbeta med instuderingsfrågor

Aktuella begrepp: kraft, Newton, motkraft, tyngdkraft, centrifugalkraft, dragningskraft, massa, tyngdpunkt, jämvikt och friktionskraft

 

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att

 • delta i samtal/diskussioner under arbetets gång
 • söka och använda information texter,  i samtal och diskussioner och redovisa svar
 • genomföra undersökningar
 • dokumentera dina undersökningar
 • använda fysikaliska ord och begrepp såväl i skrift som muntligt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: