Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och levnadsvillkor i världen - Åk 4 SO, vecka 18 - 24

Skapad 2020-04-24 13:26 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi Samhällskunskap
Vad är demokrati och vad är diktatur egentligen? Hur ser det ut i vår värld? Är demokrati något vi kan ta för givet? Hur arbetar man med demokrati och rättigheter ute i vår värld?

Innehåll

Innehåll 

I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med vad demokrati och diktatur är. Vi kommer att titta kort på hur Sverige styrs men framförallt höja blicken ut i världen - hur tas barns rättigheter om hand i vår värld? 

 

Mål:

 

·       Förstå innebörden av demokrati – rättigheter och skyldigheter som kommer till.

 

·       Veta vad direkt demokrati och representativ demokrati innebär.

 

·       Veta att vi har en riksdag och en regering i Sverige.

 

·       Veta att vi inte alltid haft demokrati i Sverige och att det ser olika ut i olika delar av världen.

 

·       Känna till barnkonventionen och kunna berätta om olika rättigheter som man har som barn.

 

·       Känna till 2020 års wolrd children prize barnrättskämpar. Veta vad de kämpar för och på det sättet få en ökad förståelse för hur barnkonventionen följs och inte följs i världen.

 

·       Veta varför människor bor där de bor runt om i världen.

 

·       Förstå hur världen blir bättre samtidigt som vi har många saker att fortsätta arbeta med, för att kunna bibehålla demokratin i världen.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att titta på några olika filmer - "Dröm om demokrati" som tar upp skillnaden mellan demokrati och diktatur. Vi kommer att titta på world children prize filmer där de olika barnrättshjältarna. Tillsammans läser vi ur tidningen "The Globe" om de olika barnrättshjältarna och lär oss mer om vilka rättigheter barn har. Vi använder oss av kartor för att lättare förstå mer om länderna. Vi kommer att arbeta med olika texter ur boken "Samhällskunskap Puls" samt "Jordens befolkning", ett häfte från boken "Upptäck Jordens resurser".

Bedömning:

Elevernas bok om demokrati. 

Några olika skriv och läxuppgifter. 

 

 

Uppgifter

 • Läxa i samhällskunskap

 • Lektionsplanering vecka 19 SO

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: