Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott arbetsområde 3 årskurs 5

Skapad 2020-04-24 14:03 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Vi kommer att pröva på olika idrotter och lekar med deras regler både inne och ute. Vi lär oss förstå allemansrätten när vi är ute och har lektioner. I samtal i grupp och skriftligt kommer vi diskutera om vad som är viktigt när det gäller hälsa. Du ska kunna förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa.

Innehåll

 

 

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet: 

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang 

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer 

samtala om olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil 

 

Mål: 

 • du ska kunna leka olika lekar och spela olika spel med hjälp av regler både utomhus och inomhus.  

 • du deltar och hur du genomför lekar, spel och idrotter både utomhus och inomhus. 

 • din förmåga att lära rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 

 • du ska kunna orientera dig i din närmiljö med hjälp av kartor 

 • du ska kunna samtala i grupp om hälsa när det gäller mat, sömn och hygien 

 

Bedömning: 

 • hur du deltar i lekar och olika spel både utomhus och inomhus. 

 • att du med viss säkerhet kan orientera dig i bekanta miljöer med karta. 

 • hur du med ord och begrepp kan beskriva att mat, sömn och motion har ett samband  

 • om du kan anpassa din utevistelse med förståelse för allemansrättens regler 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: