Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia och diskriminering

Skapad 2020-04-24 14:35 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Samhällskunskap
Vi kommer att jobba med massmedia och hur massmedia framför sina budskap. Vi kommer också titta på diskriminering, både i massmedia och i andra former. Bland annat kommer vi att undersöka könsroller och homosexualitet.

Innehåll

Arbetssätt:

 • Studi-filmer
 • Diskussioner
 • Filmen "Torka aldrig tårar"
 • Läsa texter
 • Titta på och analysera bilder

Examination:

 • Deltagande i diskussioner på lektioner
 • Genomförande av uppgifter
 • Inspelad diskussion utifrån frågor vi arbetat med 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9

Matriser

Sh SvA
Massmedia och diskriminering

Samhällskunskap

F
E
C
A
Samhällsstrukturer
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Du har grundläggande kunskaper om media och diskriminering.
Du har goda kunskaper om media och diskriminering.
Du har mycket goda kunskaper om media och diskriminering.
Undersöka strukturer i samhället
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Du visar det genom att undersöka hur sociala och mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur sociala och mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur sociala och mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Du kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka och påverkas
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att påverka sin egen och andras livssituation.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att påverka sin egen och andras livssituation.
Du kan föra väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållande vis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Svenska som andraspråk

F
E
C
A
Samtala och diskutera
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Du kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierade ämnen på ett enkelt sätt.
Du kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierade ämnen på ett utvecklat sätt.
Du kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierade ämnen på ett välutvecklat sätt.
Frågor, åsikter och argument
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Du kan ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Språkliga strategier
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Du väljer och använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du väljer och använder relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du väljer och använder väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: