Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT20 Spanska 6 veckor lektionsplanering, V. 17-22

Skapad 2020-04-24 18:10 i Modersmålsenhet - GY Norrtälje
SPRINT
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Under dessa veckor, kommer vi att jobba med berättelser och skönlitteratur i modersmålet genom att läsa och återberätta dem i muntliga och i skriftliga former. Vi kommer att arbeta med läsning och skrivande av olika typer av texter samt grammatik och några stavningsregler.

Innehåll

 

Syfte

 • Läsa och analysera skönlitteratur, poesi och myter
 • Skriva olika typer texter såsom noveller, dikter, argumenterande texter, förklarande texter och berättelse

 

Så här ska vi arbeta:

 • Läsning av olika texter: egen läsning och högläsning
 • Läsning av olika sorters texter: för att lära texters struktur
 • Läsförståelse - förförståelse, frågor på texten
 • Enskilda skrivövningar i skrivbok
 • Olika textgenrers uppbyggnad och struktur
 • Vokabulär – för att utveckla ditt ordförråd
 • Grammatik - skrivregler och stavningsregler
 • Språkbruk i olika situationer
 • Elever ska bekantas med kultur och samhälle (skillnader och likheter)

Vecka 17

Vi kommer att jobba med texten “El fantasma de Marley ” av Charles Dickens. Ni kommer att jobba med olika uppgifter om läsförståelse. Vi kommer att prata om egenskaperna hos mysterium eller terrorhistorier.

Mål: Att utveckla ditt läsförståelse och identifiera olika typer av texter.

Läxa: Svara på frågorna om texten

 

Vecka 18

Den här vecka kommer vi att jobba med skrivningen, dess regler och  de olika typer av skrivningen i spanska.  Vi kommer också att gå igenom användningen av punkten. Som uppgifter kommer ni att beskåda på en bild och göra sin egen skrivning om denna.

 Mål: Att lära dig att skriva olika typer av texter på ett korrekt sätt.

Läxa: Läsa texten “Flor de Santidad”

 

Vecka 19

Den här veckan kommer vi att prata om texten “Flor de Santidad”. Ni kommer att svara muntlig på olika frågor. Vi kommer också att jobba med reglerna för att skriva en bra berättelse. Som uppgift kommer ni att beskåda en bild och göra en muntlig berättelse om denna.

Mål: Att träna läsförståelse och lära dig att skriva en bra berättelse.

Läxa: Du kommer att skriva en berättelse.

Vecka 20

Vi kommer att jobba med texten “El entierro prematuro ” av Edgar Allan Poe. Ni fortsätter jobbar med läsförståelse. Vi fortsätter att arbeta med berättelser relaterade till mysterium eller terror.

Mål: Att identifiera mysterium eller terror berättelser och deras egenskaper.

Läxa: Olika uppgifter om texten.

 

 Vecka 21

Vi kommer att jobba med texten “El entierro prematuro ” av Edgar Allan Poe. Ni fortsätter jobbar med läsförståelse. Vi fortsätter att arbeta med berättelser relaterade till mysterium eller terror.

Mål: Att identifiera mysterium eller terror berättelser och deras egenskaper.

Läxa: Olika uppgifter om texten.

 

 Vecka 22

Vi kommer att jobba med texten “El entierro prematuro ” av Edgar Allan Poe. Ni fortsätter jobbar med läsförståelse. Vi fortsätter att arbeta med berättelser relaterade till mysterium eller terror.

Mål: Att identifiera mysterium eller terror berättelser och deras egenskaper.

Läxa: Olika uppgifter om texten.

 

 BEDÖMNING – SE MATRISER

SE KOPLINGAR TILL LÄROPLAN - CENTRALT INNEHÅLL

Jag kommer att kontinuerligt bedöma följande:

 • Din förmåga att tala och kommunicera på spanska.
 • Din användning av ordförrådet
 • Din förmåga att förstå när spanska talas.
 • Din förmåga att förstå spanska texter.
 • Din förmåga att sammanfatta textens innehåll.
 • Din förmåga att skriva på spanska.
 • Din förmåga att använda grammatiska regler
 • Din förmåga att resonera kring textens innehåll.             
 • Kunskap om kultur och samhälle

 

Uppgifter

 • V. 17 El fantasma de Marley

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Egen språkproduktion i tal med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
  Moe  -
 • Egen språkproduktion i skrift med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
  Moe  -
 • Ord- och begreppsförråd.
  Moe  -
 • Språkriktighet, stil och struktur i samband med talade och skrivna texter.
  Moe  -
 • Texter på modersmålet valda med hänsyn till elevernas intressen och studieväg.
  Moe  -
 • Modern litteratur, bilder, konst och musik som tar upp vardagsliv, relationer och livsfrågor.
  Moe  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven förstår såväl helhet som detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat och nyanserat sätt.
  Moe  A
 • Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat sätt.
  Moe  C
 • Eleven förstår huvudsakligt innehåll i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett översiktligt sätt.
  Moe  E
 • Eleven uttrycker muntligt sammanhängande, strukturerat, tydligt, ledigt samt med variation och flyt sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig varierat och nyanserat på modersmålet med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll samt följer skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.
  Moe  A
 • Eleven uttrycker muntligt sammanhängande och strukturerat sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig på modersmålet med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll samt följer skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.
  Moe  C
 • Eleven uttrycker muntligt sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir i huvudsak begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med viss säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig på modersmålet med viss anpassning till syfte, mottagare och situation samt följer i huvudsak skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som i huvudsak är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.
  Moe  E
 • Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt och nyanserat för innehållet i texten samt formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.
  Moe  A
 • Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt för innehållet i texten samt formulerar välgrundade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.
  Moe  C
 • Eleven läser relativt obehindrat texter av vardaglig karaktär på modersmålet och redogör översiktligt för innehållet i texten och några tankar som läsningen har väckt.
  Moe  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: