Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och utevistelse åk 1-3 vecka 18-23

Skapad 2020-04-26 11:46 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Dryga sex veckor återstår av detta läsår. Dessa veckor ska vi testa på och skaffa oss kunskap inom friluftsliv och utevistelse, allemansrätten, testa olika grenar i friidrott, fortsätta utvecklas inom orientering samt att klassen ska få bestämma aktivitet.

Innehåll

Mål och syfte med momentet:

 • Utveckla förmågan att röra sig allsidigt och få möjlighet att leka och röra sig utomhus under olika årstider samt i olika miljöer.
 • Utveckla förståelse för friluftsliv, allemansrätt samt säkerhet och hänsynstagande.

·       Rörelseglädje ute.

·       Känna dig trygg när du är ute. 

Centralt innehåll (arbetsområde):

 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrättens grunder.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid lek, spel, idrott, natur- och utevistelse. 

Arbetssätt:

Vad ska vi göra?

 -   Eleverna kommer att få vistas ute i naturen och lära sig om:

 •  Leker lekar och rör oss i natur och utemiljö.
 •  Allemansrätten och hur vi visar respekt för naturen.
 •  Kläder, lager på lager-principen.

Bedömning (Kunskapskrav):


      Hur bedöms ni? 

-    Eleverna ska ha:

 • Varit med på lektionerna och deltagit i aktiviteterna.
 • Respekterat allemansrätten under lektionerna.
 • Haft på sig lämpliga kläder under lektionerna, för att vara ute i utemiljö.

 

Uppgifter

 • IDH vecka 18 lektion 1:

 • IDH vecka 18 lektion 2 :

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -

Matriser

Idrott och hälsa åk 1-3

Elevmatris

Bedömningsunderlag
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bedömning av hur du:
Anpassar dina rörelser till olika aktiviteter
o Deltar inte alltid på alla moment o Motoriska förmågor: Kan tex delvis göra en kullerbytta med hjälp, rulla, kan delvis göra sammansatta hopp på två ben.
o Deltar delvis på alla moment o Motoriska förmågor: Kan tex kan göra kullerbytta, sammansatta hopp på två ben.
o Deltar på alla moment utifrån sin förmåga o Motoriska förmågor: Kan tex kan göra kullerbytta, sammansatta hopp på två ben. Kan göra övningarna självständigt samt känner sig säker på och provar sig fram var gränsen på den egna förmågan går.
Bedömning av hur du:
Följer regler och instruktioner och tar hänsyn till andra.
o Kan bara samarbeta med vissa personer i sin klass o Följer inte alltid reglerna som aktiviteten kräver. Men även regler som berör idrottssalen och samlingar.
o Samarbetar delvis till olika personer i sin klass o Följer delvis reglerna som aktiviteten kräver. Men även regler som berör idrottssalen och samlingar.
o Samarbetar till olika personer i sin klass o Följer reglerna som aktiviteten kräver. Men även regler som berör idrottssalen och samlingar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: