Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

El-lära och elsäkerhet.

Skapad 2020-04-26 17:45 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Fysik
Området behandlar elsäkerhet samt hur man kopplar enkel elektronik.

Innehåll

Syfte

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

  • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

  • Fysiken i naturen och samhället Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

  •  Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Arbetsgång

 Under arbetet kommer vi mötas av

  • föreläsningar.
  • laborationer.
  • samtal.

 

Tidsplanering:

v.13 intro och elsäkerhet.

v.14 Föreläsning elsäkerhet och elmotorn.

v.16 Komponenter och kopplingsschema. 

v. 17 Skriftligt test.

 

Utvärderingsfrågor:

1. Hur har du lyckats nå ina uppsatta mål?

2. Hur Presterade du på provet?

3. Vilka saker var lätta i detta område?

4. Vilka saker upplevde du som svårare?

5. När lär du dig som bäst?

 

Matriser

Fy
El-lära & elsäkerhet

F
E
C
A
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har grundläggande kunskaper om el och elsäkerhet och kan se sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om el och dess säkerhet och kan se sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom detta område med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums el och elsäkerhet och kan se sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom detta område och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: