Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nervsystemet och våra sinnen

Skapad 2020-04-26 20:05 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola F – 9
Hjärnan....WOW vilken fantastisk skapelse! Är du extra intresserad av att skapa, musicera eller fantisera? Då är det nog ,din högra hjärnhalva som är dominant. Vill du hellre räkna. läsa, skriva och resonera kommer det från vänstra hjärnhalvan. Varför känner man ingen smak då man håller för näsan? Hur lär man sig saker? Ser ögat allt upp och ner? Detta är några av de delar vi kommer att arbeta med i denna del av "Tema Kroppen"

Innehåll

SYFTE

 • Du ska få en förståelse för hur det går till när maten blir till den energi och de näringsämnen som är viktiga för att du ska må bra
 • Du ska kunna göra medvetna val när det gäller kost m.m. som gynnar din hälsa.   

MÅL

Du beskriver: 

 • hur nervsystemet är uppbyggt- vilka delar som ingår och hur dessa samverkar.
 • hur det går till när vi ser, hör, känner, luktar och smakar 
 • hur du kan hjälpa din hjärna att minnas och förstå.

Du berättar om:

 • vilka våra sinnen är och hur dessa fungerar i stort
 • var i hjärnan de olika sinnena/funktionerna har sitt centrum
 • vad som kan påverka hjärnan negativt och positivt- vad du kan göra för att hålla din hjärna i form.

Du använder:

 • källor att söka information på ett källkritiskt sätt.
 • materiel och utrustning på ett säkert och varsamt sätt då du gör fältstudier

BEGREPP

Du ska kunna förklara begreppen nedan och sätta in dem i ett fungerande sammanhang.

nervsystem, hjärna, storhjärna , lillhjärna, hjärnstammen, ryggmärgen, nerver, nervtråd,  sinnen, behov, funktioner, impulser,  reflexer, korttidsminne/arbetsminne, långtidsminne, synapser

pupill, lins, regnbågshinna, hornhinna, glaskropp, gula fläcken, synnerven, tappar, stavar,

öronmusslan, hörselgången, trumhinnan, balansnerven/balanssinnet, hörselnerven, snäckan, hammaren, städet, stigbygeln, trumhinnan, ljudvågor

luktceller, doft, aromer, smakceller, smakämnen,

droger, läkemedel, alkohol, narkotika, nikotin, tobak, tjära, koloxid,   

 

ARBETSSÄTT 

Vi kommer att:

 • söka fakta i våra läroböcker och arbeta med arbetsblad utifrån detta.
 • se filmer
 • diskutera det vi ser, hör, läser och får uppleva samt vad du tänker kring detta
 • söka information på internet- och kontrollera hur du gör för att vara källkritisk
 • göra experiment, laborationer och undersökningar samt dra slutsatser utifrån dessa.
 • göra en film i grupper för att presentera det vi utvecklat förståelse för inom temat

 

BEDÖMNING 

Tillsammans med några klasskamrater kommer du att få tillfälle att filma några av era undersökningar/laborationer och koppla detta till den fakta du samlat in via läroböcker, diskussioner och internet.

Ni/Du visar i  den film ni gör vad ni/du har förstått och kan dra slutsatser kring. Se målen i syftestexten ovan.

Matriser

Nervsystemet och våra sinnen

Använda fakta för att att se samband, göra jämförelser och dra slutsatser

Eleven har ännu inte nått upp till godtagbara kunskaper i denna del
E
Eleven har grundläggande kunskaper i denna del
C
Eleven har goda kunskaper i denna del.
A
Eleven har mycket goda kunskaper i denna del
Du beskriver hur nervsystemet är uppbyggt- vilka delar som ingår och hur dessa samverkar.
Du är aktiv i samtal och diskussioner och bidrar med tankar, frågor och åsikter som för samtalet framåt.
Du berättar om vilka våra sinnen är och hur dessa fungerar i stort
Du beskriver hur det går till när vi ser, hör, känner, luktar och smakar
Du berättar om var i hjärnan de olika sinnena/funktionerna har sitt centrum
Du berättar om vad som kan påverka hjärnan negativt och positivt- vad du kan göra för att hålla din hjärna i form samt ger exempel på vad du kan göra för att träna ditt minne.

Att planera, genomföra, analysera och dokumentera fältstudier

Eleven har ännu inte nått upp till godtagbara kunskaper i denna del
E
Eleven har grundläggande kunskaper i denna del
C
Eleven har goda kunskaper i denna del.
A
Eleven har mycket goda kunskaper i denna del
Du använder källor att söka information på ett källkritiskt sätt
Du användr dina egna ord utifrån det du har förstått av det du läst, sett, hört och diskuterat i dina presentationer av fältstudiena.
Du använder materiel och utrustning på ett säkert, funkitonellt och varsamt sätt då du gör fältstudier
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: