Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren kommer Åk 5-7

Skapad 2020-04-26 19:58 i Länna skola Norrtälje
Våren kommer! Åk 5-7
Grundskola 5 – 7 Modersmål
Lektionen kommer att handla om våren- den kommande årstiden. Eleverna kommer att arbeta bl.a med en text i form av blogg samt diskutera om fakta och traditioner.

Innehåll

Tidsperiod: v.13

Lektionsinnehåll:

 • Läsning av en blogg som handlar om våren
 • Diskussion om textensinnehåll
  - fakta
  - traditioner
 • Skriftligt arbete med texten
  - falska och sanna meningar
  - byggande av frågor till texten
 • Kamratarbete
  - utbyte av skrivna frågor mellan eleverna
  - skrivande av svaren på mottagna frågor

Läxa: Arbetshäfte med grammatiska övningar

 

Bedömning - Vad ska jag lära mig och vad kommer att bedömas?

Eleverna kommer att lära sig om fakta samt traditioner kopplade till våren, att öva på att bygga frågor till texten, att utöka ordförråd, att arbeta med andra kamrater samt att diskutera i gruppen.

 

Läraren kommer att bedöma:

 • aktivitet under lektionstid
 • använt ordförråd vid samtalet/ diskussion
 • förmåga att berätta muntligt om fakta och traditioner kopplade till årstiden
 • förståelse av texten
 • sätt att arbete med uppgifterna
 • förmåga att bygga frågor till texten samt att besvara dem
 • arbete med arbetshäfte

 

 

 

Uppgifter

 • Material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: