Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B - kapitel 8 - procent

Skapad 2020-04-26 20:04 i Skyttorps skola Uppsala
Grundskola 5 Matematik
I det här kapitlet lär vi oss mer om procent, hur det kan användas i vardagen och hur det hänger ihop med hundradelar och bråk. Vi lär oss att räkna ut procent av antal. Kapitlet innehåller också en område om kombinatorik.

Innehåll

 

 

Mål för Kapitel 8: Procent

När du arbetat med det här kapitlet ska du känna till:

 • att en hel är 100%, en halv är 50% och att en fjärdedel är 25%
 • att procent betyder hundradel
 • avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är
 • dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser
 • räkna ut hur stort antal en procentsats är av en mängd
 • veta på hur många olika sätt du kan kombinera x antal mössor med x antal halsdukar

Arbetssätt

 • Gemensamma genomgånger och samtal 
 • Enskilt arbete med boken "MatteDirekt Borgen" kapitel 8. 
 • Grupparbete med boken "MatteDirekt Borgen" kapitel 8. 
 • Gemensam problemlösning - enskilt, par, grupp (EPA-modellen)
 • Bingeluppgifter

Utvärdering/reflektion 

Diagnos kapitel 8 med efterföljande repetition/fördjupning och självskattning

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematikmatris 4-6

Insats krävs
Du behöver stöd för att genomföra ditt arbete.
Nivå 1
Du har kunskaper på en grundläggande nivå
Nivå 2
Du har goda kunskaper och kan reflektera över arbetsområdet
Nivå 3
Du har mycket goda kunskaper om arbetsområdet och kan självständigt genomföra utmanande uppgifter och reflektera över dessa
känna till att procent betyder hundradel
Du har viss kunskap om att procent betyder hundradel
Du har goda kunskaper om att procent betyder hundradel
Du har mycket goda kunskaper om att procent betyder hundradel.
känna till att en hel är 100%, en halv är 50% och att en fjärdedel är 25%
Du har grundläggande förmåga att kombinera procentsatser med olika bråk.
Du har god förmåga att kombinera procentsatser med olika bråk.
Du har mycket god förmåga att kombinera procentsatser med olika bråk.
avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är
Du har grundläggande förmåga att avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är.
Du har god förmåga att avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är.
Du har mycket god förmåga att avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är.
dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser
Du har grundläggande förmåga att dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser
Du har förmåga att räkna ut en del av ett antal
Du har mycket god förmåga att räkna ut en dela v ett antal och kan reflektera över rimligheten i din uträkning
räkna ut hur stort antal en procentsats är av en mängd
Du har grundläggande förmåga att räkna ut hur stort antal en procentsats är av en mängd
Du har god förmåga att räkna ut hur stort antal en procentsats är av en mängd
Du kan med stor säkerhet räkna ut hur stort antal en procentsats är av en mängd
använda och räkna ut enkel kombinatorik
Du har grundläggande förmåga att använda och räkna ut enkel kombinatorik
Du har god förmåga att använda och räkna ut enkel kombinatorik
Du kan med stor säkerhet använda och räkna ut kombinatorik på olika nivåer
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja & använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik och algebra, med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik och algebra, med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik och algebra, med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, tabeller och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, tabeller och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, tabeller och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: