Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema våren, knoppar och livscykler. VT20 Årskurs 1.

Skapad 2020-04-26 20:06 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 1 Bild Svenska NO (år 1-3)
På våren händer det mycket i naturen! Trädens knoppar slår ut och de första blommorna tittar fram. Grodan lägger sina ägg som sedan bli till fullvuxna grodor som i sin tur lägger nya ägg. Detta är något som du kommer att få lära dig mer om när vi arbetar med temat om våren, knoppar och livscykler.

Innehåll

Du ska få lära dig:

- Känna igen vårtecken i vårt närområde.
- Djurs och växters livscykler.
- Vad en knopp är och hur knoppar blir till nya, gröna blad.

- Namnen på några vanliga vårblommor och träd.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

-Titta på vårtecken i vårt närområde genom utflykter till skogen
-Lära namnet på och få kunskap om några olika blommor som blommar på våren,

-Leta knoppar i vår närhet.

-Få förståelse för djurs och växters livscykler

-Se på filmer om våren och svenska träd.

 

Bedömning

Du kommer bedömas formativt under arbetets gång. Du kommer få visa dina kunskaper i våra diskussioner och utflykter till skogen men även i skrift.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl
Bedömningsmatris. NO, SV och bild. Planering för tema våren, knoppar och livscykler. Årskurs 1 VT20.

Godtagbara kunskaper.
Jag deltar aktivt i undersökningar under skogsutflykter.
Jag kan ge exempel på något som kännetecknar våren.
Jag kan förklara vad en livscykel är.
Jag kan namnen på några vanliga vårblommor och träd.
Jag kan framställa bilder å egen hand eller digitalt som visar vårtecken, knoppar eller livscykler.
Jag vet vad en knopp är och att det blir till nya gröna blad på träden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: