Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En sekund i taget

Skapad 2020-04-26 21:05 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Planering litteraturprojekt En sekund i taget av Sofia Nordin
Grundskola 7 Svenska
Klassen kommer läsa tillsammans "En sekund i taget" av Sofia Nordin. Boken är en dystopi och handlar om Hedvig som blir ensam kvar i världen när alla andra dött i en febersjukdom.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Vi kommer läsa boken ”En sekund i taget”. Parallellt med läsningen kommer vi arbeta med olika reflektionsfrågor och skrivuppgifter och ha klassrumsdiskussioner. Ibland kommer vi läsa i skolan, ibland kommer du få läsa hemma. Tyngdpunkten kommer ligga på att vi ska samtala och reflektera kring texten, både muntligt och i skrift. Vi startar upp genom att lyssna på radioteater som bygger på de två första kapitlen av boken. 

Radioteater En sekund i taget - del 1

 

Skrivuppgifterna kommer att finnas som uppgifter här på UNIKUM. Jag kommer bedöma hur du har arbetat med skrivuppgifterna i förhållande till kunskapskraven och vi skriver på lektionstid.

I samband med skrivuppgifterna kommer vi att öva på hur man synliggör sitt tänkande genom olika stödstrukturer och tankerutiner. Sedan ska vi träna på att skriva utifrån skriftspråkets normer samt att skriva med god textbindning.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskaper om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia

Förankring i kursplanens syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. I undervisningen ska eleverna få möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur ska vi arbeta?

Vi utgår från en gemensam bok ”En sekund i taget” så att vi enklare kan diskutera bokens innehåll - tillsammans. Samtidigt som vi läser boken så talar vi om texten och det vi har läst, utifrån givna reflektionsfrågor från mig. Vi diskuterar lässtrategier, hur man gör person– och miljöbeskrivningar, vad ett citat är, hur man sammanfattar, hur man läser mellan raderna, förutspår eller hur man gör när man stöter på ett ord som man inte förstår.

Jag kommer visa och förklara vad skrivuppgiften har för syfte, kopplat till förmågorna i matrisen.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske? 

Bedömningen kommer utgå från läslogg, svar på reflektionsfrågor, skrivuppgifter och samtal i klassrummet.

Jag kommer bedöma hur du deltar på lektionerna. Som exempel kan det betyda att jag tittar på hur du ställer frågor, hur du ställer följdfrågor och hur du kopplar dina frågor eller kommentarer till vad jag eller någon elev sagt. Det kan hända att du kommer få svara på frågor till texten i Exam.net och ibland på papper (och då skriva för hand) och/eller diskutera texten muntligt. Dina svar och dina reflektioner ligger som underlag för min bedömning när det gäller att läsa och tolka text.

Alla dessa uppgifter kommer jag bedöma i förhållande till kunskapskrav i matrisen. Ibland kan det hända att någon uppgift passar bättre för ett annat tillfälle, så det är inte säkert att planeringen kommer att ske spikrakt enligt nedan, men på ett ungefär. Det kan läggas till uppgifter och det kan försvinna uppgifter.

 

 • Lässtrategier, att kunna förutspå och gissa vad man tror kommer hända.

   

 • Lässtrategier, att kunna tänka sig in i något. Vi låtsas att vi hamnar i samma situation som personen i boken och skriver vad vi själva skulle ha gjort. 

   

 • Citat-tanke, källhänvisa och referera - du väljer ut citat som du skriver dina tankar, känslor, åsikter eller frågor om och gör en källhänvisning till bok/författare. Vi kommer arbeta med att koppla ihop citat och bild.

   

 • Inre och yttre dialoger, vad betyder det? Du ger exempel utifrån boken. Hur gör man när man gestaltar? DET ska vi träna på!

   

 • Vi fortsätter att lära oss verktyg för att analysera text. Att läsa berättande texter och att tolka budskap. Vi pratar om begrepp som är användbara när man pratar om berättande texter. Tolkning och budskap, symboler, tema och motiv, liknelser och metaforer, vad är vad och vad är skillnaden? Du ska få prova att analysera ett stycka vald text. Du ska också få lära dig vad berättarperspektiv, tillbakablickar och framåtblickar innebär – och ge exempel på sådan från texten!

   

 • Att koppla på känslor. Du väljer utdrag ur texten, ca 4-5 citat som väcker känslor hos dig. Du argumenterar och förklarar varför.

   

   

 • Att gå i dialog med texten. Om du hade varit en av karaktärerna, vem hade du varit? Vad hade du gjort? Tänkt? Velat ändra på?

   

 • Miljöbeskrivningar. Välj en av miljöerna som hittills beskrivits i boken. Gör en miljöbeskrivning på en halv A4.

   

 • Hur återberättar man och hur gör man en enkel sammanfattning? Du gör en sammanfattning på ca en halv A4. Mer om detta senare.

   

   

   

   

   

 

 

 

Uppgifter

 • kapitel 19 och 20

 • kapitel 19 och 20

 • Kapitel 18

 • Kapitel 18

 • Kapitel 16/17

 • Kapitel 16/17

 • Dikt med stilfigurer

 • Dikt med stilfigurer

 • kapitel 10-14

 • Kapitel 10-14

 • Introduktion (En sekund i taget)

 • Läslogg

 • Kapitel 3-5

 • Kapitel 6-9 (En sekund i taget)

 • Kapitel 10-14

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: