Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk/minoritetsspråk

Skapad 2020-04-26 22:11 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Sveriges geografiska grannar är Finland, Norge och Danmark. Tillsammans med Island och Färöarna bildar vi Norden. Till de nordiska språken räknas svenska, danska, norska, isländska och färöiska. Med minoritetspråk menas ett språk som är levande och talas i ett land men bara av en minoritet av befolkningen. År 2000 blev fem av de små språken erkända som minoritetsspråk: samiska, meänkieli, finska, jiddisch och romani. Det går vidare att fortsätta dela in språket genom att försöka se vad som är typiska drag i te x en grupps språk, te x “ungdomsspråk” eller “kvinnligt/manligt språk”
Grundskola 9 Svenska
Sveriges geografiska grannar är Finland, Norge och Danmark. Tillsammans med Island och Färöarna bildar vi Norden. Till de nordiska språken räknas svenska, danska, norska, isländska och färöiska. Med minoritetspråk menas ett språk som är levande och talas i ett land men bara av en minoritet av befolkningen. År 2000 blev fem av de små språken erkända som minoritetsspråk: samiska, meänkieli, finska, jiddisch och romani.

Innehåll

Nordiska språk/ minoritetsspråk

Du kommer genom film och läsning att lära dig om våra grannländers språk. Du kommer även att lära dig mer om våra minoritetsspråk. 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

3. Arbetssätt

Läroböcker

Film/Serier/Tv-program

4. Bedömning

Arbete under lektionerna

Delaktighet i diskussioner och samtal

Ev. prov på slutet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: