Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom

Skapad 2020-04-27 07:16 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 Religionskunskap
Under det här arbetsområdet kommer du att få bekanta dig med de fem världsreligionerna. Vi kommer att titta på övergripande likheter och skillnader för att sedan göra en fördjupning när det gäller kristendomen.

Innehåll

Kristendom

Det här arbetsområdet handlar om kristendomen, om dess uppkomst och utveckling. Det är den religion som historiskt sett haft störst betydelse för vårt svenska samhälle. Kristendomen så som vi känner den idag är långt ifrån en enhetlig religion. Under de närmaste veckorna kommer du att få lära dig mer om kristendomens utveckling från en enda kyrka till söndringen till dagens tre större inriktningar: den katolska, den ortodoxa och den protestantiska kyrkan. Du kommer läsa om vad som är typiskt för de tre inriktningarna. Vi kommer vidare läsa om frikyrkor och andra kristna rörelser i dagens samhälle. 

Målet med undervisningen 

 • Kristendomens historia: Dess uppkomst och utveckling.
 • Kristendomens heliga skrift: Vad skriften heter och vad den innehåller.
 • Den kristna lärans grunder. 
 • Begrepp: kunna förklara begrepp som ingår i arbetsområdet t.ex. sekularisering, reformation, sakrament, apostlar, monotism, påve, biskop, celibat osv. 
 • Kristendomens inriktningar, skillnader och likheter mellan dessa. Ska även kunna lite om någon eller några frikyrka. 
 • Olika högtider inom kristendomen och varför man firar t ex påsk
 • De kristna symbolerna och deras betydelse.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisning och arbetsformer. Så här ska vi arbeta: 

 • Genomgångar
 • Filmer
 • Diskussioner
 • Leta och läsa fakta i böcker och internet
 • Instuderingsfrågor enskilt eller i grupp
 • Ta reda på begrepp
 • Lekar/tävlingar i olika frågesport som Kahoot
 • Para ihop-övningar 

Bedömning

Vad ska bedömas?

1 Världsreligionerna

2 Likheter & skillnader

 

3 Samband med samhälleliga förhållanden

 • Kunskaperna om kristendomen som begrepp, historia, uppkomst och grundare, heliga skrifter, symboler, utbredning, heliga platser, livsregler, kristendomen i Sverige,högtider och ritualer.
 • Kunna jämföra med andra religioner som tex. islam.
 • Förstå mångfalden i religionen och kunna se likheter och skillnader inom de olika inriktningarna och andra kristna rörelser. 
 • Källkritik

Hur ska det bedömas? (Mer detaljinformation i classroom )

 • Små muntliga förhör under lektioner
 • Prov
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: