Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stubben Matematik Vt-20

Skapad 2020-04-27 08:11 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
Mall - Planering planering (Pp) Hudiksvalls kommun

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Matematik

Tidsperiod: 27 april - slutet av maj-20

Förskolans namn: I Ur och Skur

Grupp: Stubben

Barnens ålder: 1-3

År och datum: 2020.04.27

Planeringen Upprättad av:

  Stina, Carina och Therese

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Matematik och former.
Vilka målområden i läroplanen berörs?
-Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
-
Barnen ska få möjligheten att möta former i alla situationer, både ute och inne. Vilka former kan vi hitta? Vad heter formerna?


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-
Vi delar upp hos i grupper. Vi lyssnar på barnen vilka former de känner igen. Vad är en form? vilken form vill barnen arbeta med? Benämna formerna tillsammans. Arbeta med digitala medel som qr koder och digital kameror. Barnens inflytande vilken form de ville fota.


Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- pedagogik dokumentation, månadsbrev, unikum

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: