Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion--år 7-9--Abrahamitiska religioner

Skapad 2020-04-27 10:00 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
De Abrahamitiska religionerna
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Skulle du kunna tänka dig att offra ditt barn för att någon? Vad är meningen med människans liv? Vad händer när vi dör? Olika människor skulle nog svara olika på dessa frågor beroende på om de är religiösa eller inte. Religion är något som du nog på ett eller annat sätt har någon åsikt om och när du lär dig mer om vad andra tycker och tänker så ökar chansen att du förstår andra bättre och då det blir lättare både för dig och för andra att leva sida vid sida runtom i världen. Du kommer därför att under 3 veckor få arbeta med religionerna Judendom, Kristendom och Islam.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

1.      Du ska få bli bättre på att jämföra de tre världsreligionerna när det gäller likheter och skillnader mellan dem , hur deras viktigaste religiösa texter används och hur de som följer en viss religion tolkar att man ska leva och vara.

2. Du ska också få bli bättre på att tänka över vad som gör dig till den du är och vad andra människor tror om viktiga frågor när det gäller livet, t.ex. varför vi finns eller vad som händer efter döden.

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

För att kunna göra en jämförelse mellan olika religioner så behöver du såklart kunna fakta om religionerna så här kommer vad vi ska ta upp på lektionerna.

1. Religionshistoria-När, var och hur de tre religionerna växte fram och har spridits över världen.

2. Centrala tankegångar-Det viktigaste som majoriteten av de troende är överens om när det gäller vad man som jude, kristen och muslim tror på. 

3. Urkunder-Vilka texter som judar, kristna och muslimer anser vara viktiga inom religionen och hur de används.

4. De tre största inriktningarna inom kristendomen.

5. Livsfrågor-Hur de tre religionerna påverkar de troendes handlingar och förklarar meningen med livet, hur man ska vara mot andra och vad man som troende tror händer efter döden.

 

 

1.   

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

 

1. Du kommer i början av arbetsområdet att få skriva vad du redan kan så vi kan fokusera på att jobba med vad vi behöver ta reda på för att du sen ska kunna göra en jämförelse inom och mellan religionerna. 

2. Du kommer att få ta reda på fakta och arbeta med de viktigaste begreppen (orden) som du möter för att bättre förstå den fakta du möter. Du kommer alltså att få en begreppslista i en stödstruktursmall med viktiga begrepp som du sen ska kunna förklara för någon annan muntligt och skriftligt. 

3. Du kommer att få se på filmer, använda dig av stödstruktursmallen om de olika religionerna och sammanfatta innehållet från filmerna så du tränar på att återberätta eftersom man då blir mer säker på vad man faktiskt förstått eller inte förstått. 

4. Du kommer att få texter och bilder som har  tillhörande frågor som du får svara på så du ser om du förstått rätt när det gäller religionerna och sedan får du ha samma frågor när du samarbetar med dina klasskamrater och fyller i ett venndiagram (de tre cirklarna som vi brukar fylla i när vi jämför likheter och skillnader) där du kommer att få göra jämförelser. 

5. Du kommer i de fall det går att få besöka en synagoga, en kyrka och en moské så att du lär dig mer om de religiösa byggnaderna inom judendom, kristendom och Islam.

6. Du kommer i slutet av varje lektion att få berätta vad du lärt dig så att både du och jag ser hur det går med arbetet och fundera över vad som gjorde att du lärde dig massor eller kanske inte fick ut något vettigt av lektionen.

 

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Presentera hur på vilka sätt som eleven kan få det stöd som den behöver för att klara uppgifterna.

För att du ska få så mycket som möjligt från våra lektioner så måste du självklart följa vårt framgångsrecept och då vi är ett team så hjälper vi varandra så du alltid använda dig av C-3-B4-ME 

Du kan öva på studi.se där jag lagt in uppgifter på studi, se om filmerna och du kan se dem på flera språk och göra om övningarna. på så sätt lär du dig att rätta till dina misstag på egen hand och du kan öva så många gånger du vill!

Du kommer att få feedback från dina klasskamrater 

Du kan använda dig av de böcker jag har med på lektionerna, du kan söka fakta på SO-rummet.

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Du ska på Teams lämna in ditt "egna arbete" efter varje religion så att du får feedback på hur du ligger till. 

När du deltar i diskussioner och hjälper andra visar du också vad du kan.

Jag lyssnar på era diskussioner.

Ni får ha en slutlig examination där ni på valfritt sätt visar den samlade kunskap som ni har. Det kan vara skriftligt eller muntligt prov, Powerpoint, plansch eller redovisning. Finns det ngt annat sätt som du hellre vill visa dina kunskaper på så ärdet fritt fram att komma med förslag.

 

 

 

 

Uppgifter

  • Studi

Matriser

Re
De delar av kunskapskraven som gäller för det här arbetsområdet.Glöm INTE att du måste ha uppnått ALLA kunskapskrav för betygen E, C och A för att få det som betyg i ett ämne.

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Förmåga
Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
DU har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för DU enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
DU har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för DU utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
DU har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för DU välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Förmåga
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
DU kan också föra enkla resonemang om hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
DU kan också föra utvecklade resonemang om hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
DU kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: