Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nova BAIO v. 18-19

Skapad 2020-04-27 10:14 i 093451 Förskolan Vidar Stockholm Norrmalm
Förskola
Geometriska former och skugga

Innehåll

Inför undervisningstillfället

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Utifrån barnens intresse att göra bilder med geometriska figurer och deras nyfikenhet på skugga vill uppmuntra dem att sammanfoga figurer och se vilken skugga det skapar. Skuggan kommer att hjälpa dem att få formerna att smälta samman till de figurer de vill bygga.  

 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Barnen utvecklar förmåga att tänka själva, se hur delar blir helhet, reflektera, förstå ljus och skugga.  

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Barnen ska få bygga med hjälp av geometriska figurer olika saker som de själva väljer. Vi ska hitta en solbelyst vägg där de sedan håller upp det som de byggt för att få se skuggan av det som de byggt och fotar av det. 

 

 

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

Barnen har uppmärksammat skuggor av sig själva och av olika föremål som skyltar, träd osv. 

 

Hur kan du bygga en skugga med olika former?

Vad vill du bygga?

 

 

Under processen, exempel på fråga: vad förstår du så här långt? 

Vilka former använder du?

Hur ser din skugga ut?/Vad ser du?  (formerna är delar som tillsammans blir större än sig själva när de bildar nya figurer.

 

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

Har ni upptäckt något nytt nu när vi har arbetat med geometriska former och skuggor.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: