Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband åk 8 VT-20

Skapad 2020-04-27 10:30 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Matematik
När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig hur du kan uttrycka samband med tabeller, diagram och formler.

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig att använda, beskriva och tolka olika typer av samband. 

Innehåll

Matte Direkt kapitel 4 Samband

Du ska förstå och kunna använda begreppen: x-axel, y-axel, tabell, diagram, graf, formel, linjära samband, proportionell, proportionalitet

Genomförande

Du deltar i genomgångar, tränar på uppgifter och problem i läroboken och arbetar med problemlösning. Arbetet pågår under veckorna 4-6.      .

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid muntliga och skriftliga redovisningar. Arbetet avslutas med ett skriftligt prov. 

Elevinflytande

Du har inflytande och ansvar över dina läxor under varje vecka utifrån hur du arbetar på lektionen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Inget steg
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Metoder
Val av metod och hur väl metoden genomförs.
Kan använda i huvudsak fungerande metoder med tillfredsställande resultat.
Kan använda i ändamålsenliga metoder med gott resultat.
Kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat.
Kommunikation
Kvalité på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Uttrycker sig enkelt, med matematiskt språk och tankegången är möjlig att följa.
Uttrycker sig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk.
Uttrycker sig med säkerhet och använder ett relevant och korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: