Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Marknadsföring (FÖRFÖR01 - VT20)

Skapad 2020-04-27 10:33 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Företagsekonomi
Utan kunder kan inget företag överleva. Företagen kämpar om att vinna kundernas gillande. Pris, produkt, plats och påverkan, "de 4P:na", bildar tillsammans den mix av konkurrensmedel som företaget använder i sin marknadsföring.

Innehåll

 

 

 

Uppgifter

  • Utvärdering del 2 av affärsplansprojektet

  • Affärsplan (inklusive marknadsföring)

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring.
    För  -
  • Grundläggande projektmetodik i samband med enkla företagsekonomiska projekt.
    För  -

Matriser

För
Affärsplan - del 2 (av 2)

F
E
D
Övervägande C
C
B
Övervägande A
A
Aspekt 1
Eleven redogör för olika delar i affärsidén, inklusive hållbarhet, i affärsplanen. Affärsplanen innehåller även en beskrivning av marknadsmixen och ett förslag till reklamkampanj.
Översiktligt Affärsplanen är översiktlig och innehållet är ibland inte realistiskt. Innehåll och formuleringar enkla. Teori och begrepp används i huvudsak korrekt, dock förekommer feltolkningar.
Utförligt Affärsplanen är utförlig och innehållet är till stor del realistiskt och motiveras för det mesta. Språk och begreppsanvändning är till stor del anpassade efter målgruppen. Teori och begrepp används, med något enstaka undantag, korrekt för att resonera och motivera.
Utförligt och nyanserat Affärsplanen är utförlig och innehållet är realistiskt och väl motiverat. De olika delarna i affärsplanen hänger ihop på ett logiskt sätt. Språk och begreppsanvändning är anpassade efter målgruppen. Teori och begrepp används genomgående för att resonera och motivera. Inga feltolkningar förekommer.
Ny aspekt
Eleven genomför projektet, är aktiv och tar ansvar
Du gör vad du ska i projektet och resultatet är tillfredsställande. Läraren har en stödjande roll i projektet
Du gör vad du ska i projektet och resultatet är tillfredsställande. Du kan själv identifiera och lösa problem som uppkommer, samt driva projektet framåt. Läraren har en coachande roll i projektet Du håller dig inom givna tidsramar.
Din arbetsinsats och även resultatet, är gott. Du kan själv identifiera och lösa problem som uppkommer, samt driva projektet framåt. Läraren har en coachande roll i projektet Du håller dig inom givna tidsramar.
Ny aspekt
Eleven utvärderar arbetsprocessen och resultatet
Med enkla omdömen
Med nyanserade omdömen.
Med nyanserade omdömen. Ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: