Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nord-och Sydamerika

Skapad 2020-04-27 10:44 i Klaraskolan Halmstad
LPP: namngeografi, kartkunskap och enkort historisk inblick i några amerikanska ursprungsbefolkningars civilisationer
Grundskola 7 – 9 Historia Geografi
Ett arbetsområde om Nord-och Sydamerikas urbefolkning.

Innehåll

syfte

Varför läser vi detta? Syfte: ”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.”

mål

Vad skall vi läsa? Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter. Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.”

Du skall under detta arbetsområde inhämta kunskaper om:

 • Nord- och Sydamerikas nuvarande och ursprungliga befolkning.
 • Nord- och Sydamerikas karta.

Du skall vidare öva följande förmågor:

 • att resonera
 • se samband
 • använda kartor
 • beskriva geografiska områden.
 • kritiskt granska, värdera och tolka olika källor

bedömning

Vad kommer jag att bedöma? Din förmåga att:

 • använda geografiska begrepp använda kartor och andra geografiska källor
 • beskriva området med hjälp av namngeografi, lägen och storleksrelationer.
 • jämföra källor och värdera deras innehåll Dina kunskaper om:
 • världsdelarnas namngeografi

Uppgifter

 • Frågor att svara på.

 • Kartuppgift.

 • Mayariket

 • Gleerups

 • Inkariket

 • Uppgifter och länktips

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9

Matriser

Hi Ge
Nord- och Sydamerika

geografi

Nord - och Sydamerika
nivå 1
nivå 2
nivå 3
faktakunskaper
du har grundläggande faktakunskaper
du har goda faktakunskaper
du har mycket goda faktakunskaper
resonera
du för enkla och till viss del underbyggda resonemang
du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
du för utvecklade och väl underbyggda resonemang
använda begrepp
du använder begreppen på ett i huvudsak fungerande sätt
du använder begreppen på ett relativt väl fungerande sätt
du använder begreppen på ett väl fungerande sätt
använda kartor och andra geo.källor
du använder kartor etc på ett i huvudsak fungerande sätt.
du använder kartor etc på ett relativt väl fungerande sätt
du använder kartor etc på ett väl fungerande sätt.

historia

nivå 1
nivå 2
nivå 3
källkritik
du kan kritiskt tolka, värdera och granska källor på ett i huvudsak fungerande sätt
du kan kritiskt tolka, värdera och granska källor på ett relativt väl fungerande sätt
du kan kritiskt tolka, värdera och granska källor på ett väl fungerande sätt
jämförelser
du kan på ett grundläggande och på ett till viss del självständigt sätt, källkritiskt redogöra och jämföra några olika punkter inom några högkulturer
du kan på ett väl och på ett till största delen självständigt sätt, källkritiskt redogöra och jämföra några olika punkter inom några högkulturer
du kan på ett mycket väl och på ett självständigt sätt, källkritiskt redogöra och jämföra några olika punkter inom några högkulturer

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: