Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material och hållbarutveckling

Skapad 2020-04-27 10:52 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi
Titta dig omkring! Alla saker, möbler och kläder du ser är gjorda av olika material. Så fort vi använder ett ämne för att tillverka något av det kallas det ämnet för ett material. Det finns många olika slags material. En del har funnits i tusentals år, medan andra kanske uppfanns på ett laboratorium i förra veckan. Nanomaterial är till exempel en helt ny typ av material med fantastiska egenskaper.

Innehåll

Syfte:
I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:
Se nedan:

Mål: 

Använda aktuella begrepp och kunskap om begrepp för att ta ställning/beskriva.

 • beskriva egenskaper hos material och fundera över hur nya material förbättrar människors
  levnadsvillkor, lokalt och globalt
 • med olika uttryckssätt förklara kemiska processer vid framställning av olika material
 • hur hushållning med naturresurser förbättrar förutsättningarna för en hållbar utveckling
 • argumentera för systematiska undersökningar av de långsiktiga effekterna av nya material på
 • miljö och hälsa
 • resonera kring begreppet livscykelanalys


Arbetsgång/resurser:

 • Genomgångar
 • Kemibok - studieuppgifter och bearbeta texter/begrepp kap 11 och 12
 • Diskussioner
 • Filmer
 • Studi.se - material: trä och papper, plast, plasters materialegenskaper och stål.
 • Filmer - Begreppa på inläsningstjänst
 • Laboration

Bedömning:

utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i kemi/biologi för att granska information, kommunicera och ta
  ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi/biologi
 • använda kemins/biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

          kemiska/biologiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

(aktuella sidor i textbok: 173-190 samt 196-205)
 

 

Uppgifter

 • Kunskapstest v46

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: