Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Musik och Rörelse

Skapad 2020-04-27 10:55 i Tranan ULNA Förskolor
Förskola
Under sista delen av vårterminen blir barnen på Tranans förskola erbjudna ett projekt i musik och rörelse. De ska inte bara få sjunga och dansa utan även få stärka tilliten till egna förmågan, klättra, lära sig om naturen, skapa, öva koordination m.m. Projektet avslutas med en fest för alla barn på Tranan.

Innehåll

Område, läroplansmål: 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

* motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

* förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,"

 

Bakgrund/Varför har ni valt detta område? Vi ser att det finns ett mycket stort intresse för musik och rörelse hos barn i de olika åldrarna på förskolan. När det kommer till musik och rörelse ser vi att det skapar broar över åldersgränserna på ett naturligt sätt. Men i detta projekt får vi inte bara med undervisning och lärande i rörelse och sång utan barnen blir även erbjudna stunder av skapande och konstruktion, övar sin tillit till egna förmågan, samarbete, naturvetenskap m.m.

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen? 

Hela Tranan. Dvs alla barn på förskolan kommer att få delta i detta projekt. Projekttillfällena kommer att ske i olika grupper med olika pedagoger beroende på aktivitet.

 

Syfte/Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen? 

Utveckla sina motoriska färdigheter, glädjen i att röra sig tillsammans. Att få känna rytmen i kroppen. Att få utveckla sitt skapande. Att få testa att stå i centrum och stärka självkänslan. Att få känna vad ens kropp klarar av. Att få genom leken lära sig mer om turtagning, koordination, samarbeta, regler i olika sporter. Att genom sången lära sig mer om språket. Genom dansen lära sig mer om olika musikstilar och olika kulturer. Att genom motorikövning i skogen lära sig mer om naturen och dess kretslopp. Att få chansen att känna en gemenskap med olika barn på Tranans förskola.

 

Tid?

Maj-Juni 2020

 

 Reflektion och utvärdering:

Reflektion sker löpande med barnen och pedagoger mellan. Utvärdering sker i månadsskiftet juni/juli.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: