Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete

Skapad 2020-04-27 11:13 i Solviksskolan Ludvika
Grundskola 5 Samhällskunskap
Vi kommer arbeta med temat Arbete. Vilka yrken fanns det förr som inte finns idag? Har arbetstagare alltid haft de villkor de har idag? Rättigheter och skyldigheter? Vad behöver man lära sig, vilken utbildning behövs för olika yrken?

Innehåll

Vi kommer arbeta med temat Arbete. Där kommer vi ha gemensamma diskussioner utifrån texter och filmer, enskilt arbete med uppgifter kring texter samt grupparbete kring yrkesval och vilken utbildning man behöver för ett yrke samt vad det yrket innebär. Vi kommer lära oss olika begrepp samt olika yrkeskategorier, rättigheter och skyldigheter inom arbetslivet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap - mål år 4-5- 2016

Samhällsstruktur

nivå 3
nivå 2
nivå 1
träna mer:
Du har...kunskaper om olika samhälsstrukturer
mycket goda
goda
grundläggande
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då ...samband inom olika samhällsstrukturer.
komplexa
förhållandevis komplexa
enkla
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett...fungerande sätt.
väl
relativt väl
i huvudsak

Samhällsfrågor

nivå 3
nivå 2
nivå 1
träna mer:
Du kan utifrån något givet exempel föra...resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
välutvecklade och nyanserade
utvecklade
enkla
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då...samband...
komplexa
förhållandevis komplexa
enkla
...med underbyggda resonemang.
välutvecklade och väl
utvecklade och relativt väl
enkla och till viss del
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med...underbyggda argument.
välutvecklade resonemang och väl
utvecklade resonemang och relativt väl
enkla resonemang och till viss del

Källors användbarhet

nivå 3
nivå 2
nivå 1
träna mer:
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett...fungerande sätt...
väl
relativt väl
i huvudsak
...och för...resonemang om informationens och källornas användbarhet.
välutvecklade
utvecklade
enkla
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: