Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politiska ideologier

Skapad 2020-04-27 11:45 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap
Vi ska jobba med de tre klassiska ideologierna: liberalism, socialism och konservatism. Vi kommer djupdyka i hur dessa idéer ser ut, hur de har utvecklats och hur de påverkar oss idag.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • Eleverna utvecklar förmågan att resonera kring hur samhället vi lever i har utvecklats utifrån flera perspektiv.

 • Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på olika sätt att se på samhället och lära sig för- och nackdelarna med dessa perspektiv.

 • Eleverna utvecklar kunskaper kring ideologiernas utveckling och praxis.

Till exempel...

 • Ha kännedom kring de grundläggande dragen hos de tre klassiska ideologierna. 
 • Kunna känna till olika samhällsstrukturer och deras relevans till ideologierna.
 • Kunna resonera kring samhällsfrågor utifrån flera perspektiv.
 • Kunna värdera olika ståndpunkter i olika samhällsfrågor.
 • Kunna tänka källkritiskt.

Så här ska vi arbeta...

 • Genomgångar
 • Textläsning
 • Muntliga diskussioner 
 • Instuderingsfrågor
 • Kortfilmer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: