Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikutmaningen "Leva på månen"

Skapad 2020-04-27 11:52 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Alingsås stora teknikutmaning 2020.
Grundskola 4 – 6 Fysik Svenska Bild Teknik
Nu är det dags att börja arbeta med "den stora teknikutmaningen"! I år går uppdraget ut på att konstruera en modell av en månbas, men först ska vi bekanta oss med just månen och undersöka miljön och förutsättningarna där.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer under ett par veckor att intensivt arbeta med teknik, och målet med arbetsområdet är att konstruera en modell av en månbas. Vi kommer att planera vår månbas utifrån tanken att människor ska kunna leva på månbasen en tid. Vi undersöker månens miljö, människans behov av luft, vatten, mat, avfall, kommunikation, transporter mm innan vi planerar hur vår modell ska se ut, fungera samt vilka material den ska bestå av.

    Konkreta mål:

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • planera och konstruera en modell av en månbas
 • identifiera problem och behov på månbasen, och ge förslag på tekniska lösningar som kan möta dessa
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer i din tekniska rapport, kopplad till din konstruktion
 • skapa en skiss och ritning i tre vyer
 • välja material till månbasen utifrån hållbarhet och hållfasthet
 • ev programmera med micro:bit för att skapa t ex en skylt till månbasen
 • analysera vilka drivkrafter som legat bakom teknikutvecklingen för att undersöka rymden och månen
 • ge exempel på hur teknikutvecklingen sett ut över tid när det gäller undersökning av rymden, samt hur denna utveckling påverkat människa, samhälle och miljö.
 
     Bedömning:

 Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • planera och konstruera en modell av en månbas
 • identifiera problem och behov på månbasen och möta dessa med tekniska lösningar
 • i konstruktionsarbetet ge förslag på hur arbetet kan ledas framåt
 • dokumentera ditt arbete i en teknisk rapport och i denna använda teknikens begrepp
 • skapa en skiss och en ritning i tre vyer
 • välja material till din konstruktion utifrån hållbarhet och hållfasthet
 • ta till dig kunskaper om hur det är att leva på månen/vara  rymden som människa. 
 
   Undervisning:

Vi kommer börja med att arbeta i Loops. Vi ska undersöka månens miljö samt människans behov av mat, vatten, hygien, fritidsaktiviteter mm. I samband med detta undersöker vi hur dessa behov kan lösas på månen med dess förutsättningar. Därefter börjar vi planera vår konstruktion med hjälp av en skiss, som sedan utvecklas till en ritning i tre vyer. Vi kommer också att programmera med micro:bit för att t ex skapa en skylt till månbasen. Därefter är det dags för själva konstruktionen, som sedan avrundas med att vi skriver en teknisk rapport av vårt arbete. Modellen kommer att ställas ut på en utställning under våren.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: