Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal/sagostund

Skapad 2020-04-27 12:14 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Hur får vi barnen intresserade av böcker?

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Barnen hämtar själva böcker och bläddrar i. Några barn smakar på boken, provar att bläddra medan andra barn tittar på bilderna. Några barn förstår att det finns en handling i boken med ett början och ett slut. Barnen kommer till den vuxne och säger:-Läsa bok!

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade målet/målen:

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt: utveckla intresse för bilder, text och berättelser.

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Böcker finns tillgängliga så att barnen själva kan nå. 

Besöka vårt förskolebibliotek och stadsbiblioteket

Uppmuntra föräldrarna att låna hem våra bokkassar

Informera vilka böcker vi läser i förskolan genom att bl a skriva dagens bok på tavlan i hallen

Spontana och planerade sagostunder varje dag

Bearbetning/uppföljning av bokens innehåll genom samtal, bilder, ritprata, dramatisera med rekvisita

Ta med böcker ut på gården och vid våra promenader

Undervisa barnen i hur man använder böcker

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: