Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig uppgift: pm (april 2020)

Skapad 2020-04-27 12:46 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Uppgiften är att skriva ett pm utifrån given frågeställning. Tema: Unga läser

Matriser

Sva
Skriftlig uppgift: pm (april 2020)

F
E
C
A
Innehåll och källhantering
Texten innehåller en presentation av frågeställningen.
Texten innehåller en översiktlig beskrivning.
Beskrivningen fångar in de viktigaste detaljerna och såväl uttalade som underförstådda idéer i de refererade källorna. Beskrivningen har tydligt fokus på frågeställningen.
Elevens bild ger en utförlig bild av de refererade källorna. Beskrivningen har tydligt fokus på frågeställningen.
Texten innehåller slutsatser/en jämförelse som delvis bygger på textreferaten.
Slutsatserna/jämförelsen presenteras i ett utvecklat resonemang som är klart uttryckt och i huvudsak bygger på textreferaten.
Slutsatserna/jämförelsen presenteras i ett nyanserat resonemang.
Texten utmärks delvis av objektiv saklighet.
Texten utmärks i huvudsak av objektiv saklighet.
Eleven tillämpar regler för citat- och referatteknik.
Citat- och referattekniken fungerar i huvudsak väl med t.ex. referatmarkörer.
Disposition och sammanhang
Texten har en tydlig disposition med... inledning
Texten är väldisponerad genom... väl fungerande inledning
Texten är väldisponerad genom... väl fungerande inledning
avslutning
väl fungerande avslutning
väl fungerande avslutning
samt fungerande textbindning
välfungerande textbindning
välfungerande textbindning
Texten är på ett rimligt sätt indelad i stycken.
Texten har god balans mellan olika delar.
Texten har god balans mellan olika delar.
Språk och stil
Språket begränsar endast i undantagsfall kommunikationen.
Språket begränsar endast i undantagsfall kommunikationen.
Språket begränsar inte kommunikationen.
Stilen är till viss del anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Stilen är anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: