Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden - fem länder

Skapad 2020-04-27 12:52 i Hälsingbergsskolan Falun
Geografi - Norden år 5
Grundskola 5 Geografi
Nordens fem länder har mycket gemensamt men också en del som skiljer dem åt. Vi jämför natur- och kulturlandskapen och de livsvillkor de ger oss i Norden.

Innehåll

Arbetssätt:

Vi kommer att titta på Geografens testamente och gemensamt och självständigt svara på frågor kopplade till varje avsnitt.Vi kommer arbeta med ett arbetshäfte om Norden som tar upp namngeografi, hur Norden skapades, vad som påverkar Nordens klimat och natur, natur och kulturlandskap och vilka skillnader och likheter som finns mellan de Nordiska länderna.

 

Mål för arbetsområdet

Målet är att du ska :

 • förstå hur och varför naturen i Nordens länder ser ut som den gör
 • känna till ländernas naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen
 • veta var de flesta i befolkningen i de olika nordiska länderna bor .
 • kunna namn och läge på huvudstäder, orter, berg, hav och vatten i Norden.
 • kunna läsa av, tolka kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala.
 • kunna vissa centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
 • känna till likheter och skillnader mellan de nordiska länderna

 

 

Bedömning

Beskriv vad som skall bedömas i elevens arbete:

Dina kunskaper om:
- naturen i Nordens länder.
- likheter och skillnader mellan ländernas naturresurser och hur befolkningen är fördelad
- Nordens namngeografi

Hur du:
- använder geografiska begrepp och hur du kan undersöka omvärlden och använda kartor och andra geografiska källor
- visar dina kunskaper i resonemang och på prov samt ett fördjupande arbete om ett av ländernaUndervisning

Vi kommer att:

- se olika filmer samt följa UR:s serie "Geografens Testamente" där vi får följa med på resa till land efter land i Norden.
- Arbeta i våran arbetsbok om Norden.

Lgr11

Syfte

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Kunskapsmatris: Norden åk 5

Norden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nordens gemensamma historia
Du ska känna till vad som skapat/skapar Nordens natur och klimat (Istidens spår, Golfströmmen mm.).
Du behöver hjälp med detta.
Du kan detta med viss säkerhet.
Du kan detta med säkerhet, och du visar mer än bara baskunskaperna.
Namngeografi Norden
Du ska kunna namn och läge på Nordens länder, huvudstäder, viktiga städer, öar och vatten.
Du behöver hjälp med detta.
Du kan detta med viss säkerhet.
Du kan detta med säkerhet, och du visar mer än bara baskunskaperna.
Natur- och kulturlandskap
Du ska känna till och kunna förklara skillnaden mellan naturlandskap och kulturlandskap.
Du behöver hjälp med detta.
Du kan detta med viss säkerhet.
Du kan detta med säkerhet, och du visar mer än bara baskunskaperna.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi (klimat, landskap, årstider, väderstreck mm).
Du behöver hjälp med detta.
Du kan detta med viss säkerhet.
Du kan detta med säkerhet, och du visar mer än bara baskunskaperna.
Befolkning
Du ska känna till fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till och konsekvenser av denna fördelning.
Du behöver hjälp med detta.
Du kan detta med viss säkerhet.
Du kan detta med säkerhet, och du visar mer än bara baskunskaperna.
Jämföra likheter/olikheter
Du ska skriva en text där du presenterar ett av Nordens länder och jämför det med Sverige. Du ska delta i ett seminarium där ni i grupp diskuterar likheter/olikheter.
Du behöver hjälp med detta.
Du kan detta med viss säkerhet.
Du kan detta med säkerhet, och du visar mer än bara baskunskaperna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: