Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Västerbo Räkne-Reza

Skapad 2020-04-27 13:33 i Västerbo Dibber Sverige AB
Pedagogisk planering
Förskola
Vi möter många situationer i vardagen som präglas av matematik. Några sker naturligt och spontant medan andra planeras av pedagogerna och genomförs tillsammans med barnen. Vi vill uppmuntra barnens egna intresse för matematik i vardagen och är utgångspunkten i det matematiska arbetet.

Innehåll

BAKGRUND

Barnen har ett naturligt intresse för matematik och det blir synligt vår vardag. Det kan handla om samtal om ålder, längden på pinnar eller i de sånger och ramsor vi möter i undervisningen. Vi vill skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin matematiska förståelse och förmåga genom att vara närvarande, engagerade pedagoger. Vi vill uppmuntra barnen till att samtala kring matematik och vi strävar efter att skapa förutsättningar för barnen att kunna utvecklas inom matematikens alla former.

MÅL / SYFTE

Syftet och mål med det matematiska arbetet är att skapa arenor för barnen att möta matematiken på och utvecklas i sitt lärande. Vi strävar även på att skapa förutsättningar för barnen att utvecklas individuellt och tillsammans med andra. Vi strävar efter att barnen skall få förutsättningar att öka sin matematiska förmåga och att framförallt kunna urskilja matematik i vardagen. 

METOD / GENOMFÖRANDE

Vi strävar efter att uppmärksamma de matematiska stunderna som sker spontant i verksamheten där samtal och samspel ofta är i fokus. Även planerade matematiska aktiviteter genomförs i mindre grupper men även i helgrupp. Vår lärvänn Räkne-Reza kommer på både planerade som oplanerade besök i verksamheten. Räkne-Reza är intresserad av allt som har med matematik att göra och är gärna med och undersöker tillsammans med barnen.

Matematiskt material såsom spel, plus-plus mm kommer att finnas tillgängligt. 
Ett material som vi använder oss mycket av är aktivitets korten matematik i förskolan. 

UTVÄRDERING / UPPFÖLJNING

Utvärdering kommer att ske dels på avdelningsplaneringar med pedagogerna men även tillsammans med barnen, direkt efter genomförd aktivitet eller händelse eller efter en längre fokusperiod. All utvärdering, reflektion och analys sker i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: