Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 20 - engelska åk 9 - WW2 presentation

Skapad 2020-04-27 13:36 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med ett sagoprojekt där vi läser en skriver en saga och.
Grundskola 9 Engelska
Muntlig redovisning kring händelse eller person under Andra världskriget.

Innehåll

MÅL FÖR ELEV

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

GENOMFÖRANDE

 • Du kommer att få förbereda en egen presentation utifrån ett givet ämne.
 • Du kommer at få presentera givet ämne inför helklass. 

BEDÖMNING

Bedömningen avser din förmåga att:

 • kunna välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer muntligt uttrycka dig.

INNEHÅLL

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Lyssna och läsa — reception

 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Tala och samtala — produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
 •  

KURSPLANEMÅL

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att kommunicera på engelska och en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
 • sin förmåga att förstå talad och skriven engelska och formulera sig och samspela med andra i tal och skrift.
 • möjlighet att använda olika verktyg för lärande, förståelse och kommunikation.

Matriser

En
Jä VT 20 - en åk 9 tala /MS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala
Tala Du kan välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer muntligt uttrycka dig:
Det går att förstå huvudsaken av vad det är du vill säga, trots eventuella grammatiska misstag, ordval och uttal. enkelt och begripligt
Ditt ordval är varierat och du visar upp flyt. Det är lätt att förstå vad du säger. Du gör misstag vad det gäller ordval och grammatik, men du klarar av att omformulera majoriteten av de misstag du gör. tydligt och med visst flyt
Ditt ordval är varierat och du visar upp utmärkt flyt och uttal i din presentation så att det blir lätt att förstå. Du gör få misstag vad det gäller ordval och grammatik och klarar omformulera dig och rätta till de misstag du gör. tydligt och med flyt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: